Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανατολικής Σάμου, θα διεξαχθεί (δια ζώσης) την Παρασκευή, 30 Ιουνίου, στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων (πλατεία Πυθαγόρα) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος Αντιδήμαρχος.

2. Έγκριση Δρομολογίων Αστικής Συγκοινωνίας πόλεως Σάμου.
Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος Αντιδήμαρχος.

3. Έγκριση μελέτης λεωφορειακής γραμμής ΣΑΜΟΣ – ΒΛΑΜΑΡΗ- ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ – ΣΑΜΟΣ.
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

4. Αίτημα – καταγγελία της εταιρίας ΤΣΟΥΜΑΚΗΣ ΑΕ, περί καταπάτησης δημοτικού οικοπέδου και δημοτικού δρόμου στη περιοχή Γάγγου.
Εισηγητής Κολλάρος Γεώργιος Προέδρος Δ.Σ.

5. Ορισμός εκπροσώπων για την επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027».
Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος Αντιδήμαρχος.

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ».
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

7. Παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ “ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” ΤΥΠΟΥ ΒΑΡΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

8. Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ και την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΕ Βαθέος (Σάμου – Βαθέος- Παλαιοκάστρου).
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΑΜΟΥ».
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

10. Τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας Πεζόδρομου Λυκούργου Λογοθέτη στο Πυθαγόρειο.
Εισηγητής: ΕΠΖ

11. Παραχώρηση χώρου στην Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής ενότητας Σάμου
Εισηγητής: Δήμαρχος.