Σας καλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί   (δια ζώσης)  την  19η του μηνός Δεκεμβρίου  2022, ημέρα Δευτέρα   και ώρα έναρξης 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα)  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

 Σημείωση:

 • Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.

 

 

Συνημμένα:

1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

(σελ  1, θέματα 12)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κολλάρος Γεώργιος

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  19984/15-12-2022,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παρέμβαση και γνώμη Δ.Σ για τις αντικειμενικές αξίες.

Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος Προέδρος Δ.Σ

 1. Ψήφιση Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2023 Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Εκτελεστική επιτροπή – Δ/νση Προγραμματισμού.

 1. Καθορισμός θέσεων άσκησης στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας.

Εισηγητής: Καρράς Ευάγγελος αντιδήμαρχος- ΕΠΖ

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (7η) τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Ανατολικής Σάμου οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή – Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος

 1. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Σάμου Εισηγητής: Αξιώτης Ιωάννης πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας.
 2. Ίδρυση και Λειτουργία ΕνΕΕΓΥΛ στη Σάμο.

Εισηγητής: Αξιώτης Ιωάννης πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας.

 1. Εισήγηση σχετικά με την παραχώρηση χώρου στο Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου προκειμένου να στεγαστεί η Δομή Μαθητείας στην Ξυλοναυπηγική Τέχνη.

Εισηγητής : Δήμαρχος

 1. Συμμετοχή του Δήμου Ανατολικής Σάμου σε εκθέσεις στο Εξωτερικό.

Εισηγητής: Καϊλά Δέσποινα αντιδήμαρχος.

 1. Έγκριση συμμετοχής στους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες στην πόλη DAEGU της Ν. Κορέας.

Εισηγητής: Βογιατζής Κων/νος αντιδήμαρχος.

 1. Παραχώρηση χώρου του Δήμου Ανατολικής Σάμου σε εθελοντή κτηνίατρο για πραγματοποίηση μαζικών στειρώσεων και ηλεκτρονικής σήμανσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

Εισηγητής: Καρράς Ευάγγελος αντιδήμαρχος.

 1. Έναρξη διαδικασίας εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Ανατολικής Σάμου στη Κοινότητα Μύλων.

Εισηγητής: Καρράς Ευάγγελος αντιδήμαρχος.

 1. Έγκριση εξόδων κηδείας απόρων πολιτών.

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.