Συνεδριάζει  μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου, την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 6:30 το απόγευμα με  6 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα αναλυτικά:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα κατοίκων της περιοχής Γεφυράκι πόλης

Σάμου,  περί κατεδάφισης των ετοιμόρροπων κτιρίων και άρσης των επικινδυνοτήτων

της περιοχής.

      Εισηγητής: Στάντζος Γεώργιος Δήμαρχος.

  1. Ψήφιση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Ανατολικής Σάμου έτους 2021.

      Εισηγητής: ΕΕ  επιτροπή – Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών – Δ/νση Προγραμματισμού.     

  1. Έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Σάμου.

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού.

  1. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και εξαίρεσης της εφαρμογής της πενθήμερης

εργασίας των τμημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος

του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος

  1. Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας ΕΕΑΑ- Δήμου Ανατολικής Σάμου που αφορά τη

διάθεση του υπολείμματος σε ΧΥΤΑ του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας διαλογής για το

έτος 2021.

Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος.

  1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης  χώρου στην περιοχή Βλαμαρή  του Δήμου Ανατολικής

Σάμου για την πραγματοποίηση μαζικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης- τμήμα αγροτικής  παραγωγής.