«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55Α΄/11-03- 2020) και τις σχετικές εγκύκλιους.

 

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί (δια ζώσης)    την  31η του μηνός Μαΐου  2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα έναρξης 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα)  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Κολλάρος Γεώργιος

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  6469/26-05-2022,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

 1. Έγκριση της υπό ίδρυση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ FEST ΟΡΑΜΑ» και σχέδιό καταστατικού της. ( εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο για την υπογραφή του).

Εισηγητής: ΚαΪλά Δέσποινα Αντιδήμαρχος -Νομική Υπηρεσία.

 1. Αδελφοποίηση του Δήμου Ανατολικής Σάμου με το Δήμο Πειραιά.

Εισηγητής:

 1. Ένταξη του Δήμου Ανατολικής Σάμου στο Δίκτυο πόλεων με Ποντιακές Κοινότητες για την προώθηση της Διεθνούς Αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Εισηγητής:  

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (2η) τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Δ/νση Οικονομικών  υπηρεσιών.

 1. Λήψη απόφασης για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με την απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής:  Καρράς Ευάγγελος αντιδήμαρχος

 1. Αντικατάσταση πολιτικού εκπροσώπου στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας.

 1. Χαρακτηρισμό αρδευτικών περιοχών και αρδευτικής περιόδου Δήμου Ανατολικής Σάμου έτους

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών

 1. Κατάργηση ή μη θέσης περιπτέρου με απομάκρυνση κουβούκλιου στην Κοινότητα Μυτιληνιών.

Εισηγητής: ΕΠΖ – Μητσός Μιχαήλ αντιδήμαρχος.

 1. Κατάργηση ή μη θέσης περιπτέρου με απομάκρυνση κουβούκλιου στην Κοινότητα Πυθαγορείου.

Εισηγητής: ΕΠΖ – Μητσός Μιχαήλ αντιδήμαρχος

 1. Κατάργηση ή μη θέσης περιπτέρου με απομάκρυνση κουβούκλιου στην Κοινότητα Σαμίων.

Εισηγητής: ΕΠΖ – Μητσός Μιχαήλ αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση αδείας τοποθέτησης παροχής ύδρευσης στην περιοχή Μακροχώραφο.

Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Εκχώρηση πληρωμής προγραμμάτων LEADER προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

      Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος

 1. Εισήγηση για την ανανέωση συμφωνητικών μίσθωσης ακινήτων.

      Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.