ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»

 

Συνεδριάζει την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου στις 6 η ώρα το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Σάμου στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα)   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’

αριθμ.  υπουργικής απόφασης οικ.  2/6748/δλκ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄194) (μεταφορά

ταμειακών διαθέσιμων όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 11 της ΥΑ στο λογαριασμό

ταμειακής διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος).

Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή.

 1. Εισήγηση για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού σε παιδικούς Σταθμούς.

      Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών – Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.

 1. Έγκριση διαγραφών και έγκριση νέων αιτήσεων εγγραφών στους Παιδικούς

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Σάμου.

Εισηγητής: Δ/νση Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Σάμου.  

 1. Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικής γεώτρησης στη περιοχή ΒΥΡΟ η ΒΥΡΟΥ για ύδρευση των κατοίκων της Δ/Κ Μυτιληνιών.

Εισηγητής: Βαλκαμλής Βασίλης  Αντιδήμαρχος Σάμου.

 1. Έγκριση Προγράμματος  εκμάθησης Αγγλικών με τη μέθοδο Linguaphone, για τους οικονομικά ασθενέστερους δημότες του Δήμου Σάμου, σε συνεργασία με το  Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ)”

Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής προστασίας παιδείας & Δημόσιας Υγείας.

 1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης χρηματικών Βοηθημάτων για έκτακτες και σοβαρές ανάγκες.

      Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής προστασίας παιδείας & Δημόσιας Υγείας.

 1. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας  μαθητών στα πλαίσια του συμφώνου  συνεργασίας του

Δήμου Σάμου με το Δήμο ΓΚΡΕΙΣΒΑΛΤ  της Γερμανίας.

Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία αντιπροσωπείας του Δήμου Μεταπόντου Ιταλίας.

    Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Σάμου στην έκθεση ‘’Verde Tec’’

Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ με τη επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου.

Εισηγητής: Καραγιάννης Δημήτριος Αντ/δρος ΝΠΔΔ

 1. Αποζημίωση μελών Δκ/Σ του ΝΠΔΔ «ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ».

Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ

 1. Αποζημίωση μελών Δκ/Σ του ΝΠΔΔ «ΔΟΠΠΟΝΑΣ».

Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ

 1. Περί αναγνώρισης του φυσικού πόρου Ποτάμι Σάμου ως ιαματικού και της ένταξης του Δήμου Σάμου στον σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ).

      Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ

 1. Έγκριση απόφασης του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ» με θέμα Τακτοποιητική αναμόρφωση Π/Υ  οικ. έτους 2019.

Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ

 1. Τακτοποιητική αναμόρφωση – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019 Δήμου Σάμου.

Εισηγητής:  Οικονομική επιτροπή- τμήμα προϋπολογισμού.  

 1. Τροποποίηση σύμβασης ΕΕΔΑ – ΔΉΜΟΥ Σάμου για το υπόλειμμα διαλογής για το έτος 2019.

Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και πρασίνου – Προγραμματισμού.

 1. Δημιουργία προϋποθέσεων για την έναρξη λειτουργίας κινητού ΚΔΑΥ στο χώρο της

ΟΕΔΑ Σάμου.

Εισηγητής:  Βαλκαμλής Βασίλης  Αντιδήμαρχος Σάμου.

 

 

 

 

 

 1. Υποβολή πρότασης στο «ΕΠ Βόρειο Αιγαίο» με τίτλο Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων (Γωνίες Ανακύκλωσης).

Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και πρασίνου – Προγραμματισμού.

 1. Τροποποίηση όρων Δόμησης – Χρήσεων Γης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καρλοβάσου.

      Εισηγητής:  Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση μελέτης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ» τρόπος

εκτέλεσης του έργου».

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Γενικού Σχεδίου

Ύδρευσης (masterplan) Δήμου Σάμου.

      Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση εκτέλεσης του έργου « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΔ ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ» και

καθορισμός τρόπου ανάθεσης.

      Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΝΤΑΙΪΚΩΝ»  και  καθορισμός

τρόπου  ανάθεσης.

      Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ

ΒΑΘΕΟΣ « καθορισμός του τρόπου ανάθεσης.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ

ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ, ΔΕ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ, ΔΕ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ» και καθορισμός τρόπου

ανάθεσης.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ

ΝΗΣΟ ΣΑΜΟΥ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»  Άξονας Προτεραιότητας

3  «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση  σε μια οικονομία φιλική

Στο  περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για την ανάπτυξη απασχόληση και αντιμετώπιση

της  κλιματικής αλλαγής με τίτλο υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών

απορροής Ποταμών υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου για την προώθηση της

αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού την προστασία των υδάτων που

προορίζονται για πόσιμο και τον έλεγχο απολήψεων στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»

καθώς και έγκριση και τευχών δημοπράτησης.

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση Φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης «Μελέτη υποθαλάσσιου παραγωγικού

πάρκου στον Μαραθάκάμπου  Σάμου»  για την υλοποίηση της Δράσης 4.4.1 της πράξης

ΑΝΔΙΚΑΤ και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης.

      Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), Τακτοποιητικός του έργου

«Κατασκευή –Διαμόρφωση δρόμου και ολοκλήρωση αυτού μεταξύ ΟΤ 44-45 -1-2 του

σχεδίου πόλεως Καρμποβολου Πυθαγορείου.

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ».

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Ορισμός υπολόγου (υπηρεσία – Νομικό πρόσωπο) και υπεύθυνου Λογαριασμού

ενταγμένων πράξεων  συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Αποδοχή παραχώρησης ενός επιβατικού οχήματος από τον ΔΔΔΥ και εξουσιοδότηση

εκπροσώπου για την υπογραφή σχετικών εγγράφων και συμβολαιογραφικών πράξεων

για την παραλαβή του οχήματος.

Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας ανακύκλωσης και πρασίνου – τμήμα διαχείρισης και

συντήρησης οχημάτων.

 

 

 

 1. Ορισμός επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών ανταλλακτικών για την επισκευή και

συντήρηση οχημάτων –  μηχανημάτων του Δήμου.

Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και πρασίνου τμήμα διαχείρισης και

συντήρησης οχημάτων.

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ για παραχώρηση θέση στάθμευσης τοποθέτηση Ρ-72 (Αμεα) στη

πόλη  της Σάμου.(αριθμ. απόφασης 9/2019)

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος  ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ για κάθετη σηματοδότηση στην περιοχή Ηραίου (Νηπιαγωγείο).

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος  ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου εξόδου της

εγκατάστασης Εργαστήρια παρασκευής  και διάθεσης γευμάτων – catering».

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος  ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση για κυκλοφοριακή ρύθμιση – τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72 (Αμεα στη θέση

Αλωνάκι Δ/Κ Καρλοβασίων.

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος  ΕΠΖ.

 1. Αίτημα για μείωση μισθώματος ακινήτου του Δήμου.
 2. Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού με δημοπρασία 2019.
 3. Διαγραφές τελών Ύδρευσης.

Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών – τμήμα εσόδων.

 1. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.