«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

Συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως  τη Δευτέρα στις 31  Μαΐου στις  19:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

1.Έγκριση Μνημονίου συνεργασίας Δήμου Ανατολικής Σάμου και του τμήματος Γεωλογίας

και Γεωπεριβάλλοντος   του Εθνικού  Καποδιστριακού   Πανεπιστημίου Αθηνών με στόχο

να  μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες από Γεωδυναμικούς και Υδρομετεωρολογικούς

κινδύνους.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση συνεργασίας δήμου Ανατολικής Σάμου με το Εθνικό Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών  για την προώθηση της Γεωλογικής κληρονομιάς της νήσου

Σάμου.

Εισηγητής: Καϊλά Δέσποινα αντιδήμαρχος.

 1. Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας ετών 2021-2022 με δημοπρασία.

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 1. Αναμόρφωση 2η Προϋπολογισμού τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021

Δήμου Ανατολικής Σάμου.

      Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή _ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 1. Χαρακτηρισμός επιχειρήσεων ως εποχιακές.

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 1. Ένταξη του Δήμου Ανατολής Σάμου στο Ελληνικό Διαδημοτικό δίκτυο Υγιών Πόλεων του

ΠΟΥ (WHO Hellenic Healthy Cities Networks) έγκριση του καταστατικού του , ορισμός

εκπροσώπου και Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία ) στο Δήμο

μας & ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον υπηρεσίες.

Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας.  

 1. Χαρακτηρισμός αρδευτικών περιοχών.

      Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών 

 1. Σύσταση επιτροπής ελέγχου χρήσης Παραχωρουμένων Κοινοχρήστων χώρων.

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος

 1. Σύναψη μισθωτικής σύμβασης μεταξύ δήμου Ανατολικής Σάμου και της εταιρίας

COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ  για την τοποθέτηση κεραίας

κινητής τηλεφωνίας στην Δ.Κ Αμπέλου.

      Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού– Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 1. Έγκριση σύνταξης μελετών από τη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση φωτιστικών και επέκταση

δημοτικού φωτισμού.

      Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Εκκίνηση διαδικασίας μίσθωσης ακινήτων για της ανάγκες στάθμευσης οχημάτων στη

Κοινότητα Κοκκαρίου.

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος

 1. Εκκίνηση διαδικασίας μίσθωσης ακινήτων για της ανάγκες στάθμευσης οχημάτων στη

Κοινότητα Πυθαγορείου.

      Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος

 1. Εκκίνηση διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου για της ανάγκες στάθμευσης οχημάτων στη

Κοινότητα Βαθέος.

      Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος

 1. Αίτημα παραχώρησης χώρου από το Σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

«ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΒΑΘΥΛΛΟΣ»

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου πόλεως Σάμου στα πλαίσια του Εθνικού

Προγράμματος Εμβολιασμού από 4/6 έως 10/6/2021.

      Εισηγητής: Κιάσσος Εμμανουήλ αντιδήμαρχος

 1. Αίτημα παραχώρησης της πλατείας του Δημαρχιακού Μεγάρου Σάμου για χρήση από το

3ο Νηπιαγωγείο πόλεως Σάμου.

      Εισηγητής:  Κολλάρος Γεώργιος Πρόεδρος

 

17.Επιχορήγηση του Συλλόγου Κυρίων και Δεσποινίδων Παγώνδα «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» για την

έκδοση του εντύπου της Παιδικής Φωλιάς.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Έγκριση εξόδων κηδείας απόρων πολιτών.

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος