ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)

 

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί   (δια ζώσης)  την  24η του μηνός Οκτωβρίου  2022, ημέρα Δευτέρα   και ώρα έναρξης 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα)  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

 Σημείωση:

  • Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.

 

 

Συνημμένα:

1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

(σελ  1, θέματα 3 )

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κολλάρος Γεώργιος

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  13874/20-10-2022,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

  1. Λήψη απόφασης για την αστική συγκοινωνία.

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.

  1. Εισήγηση για την τροποποίηση της με αριθμ. 83/31-5-2021 απόφασης Δ.Σ με θέμα σύσταση επιτροπής ελέγχου χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων».

Εισηγητής:  Μητσός Μιχαήλ αντιδήμαρχος   

  1. Παραχώρηση χρήσης της μεγάλης αίθουσας στο παλαιό Κοινοτικό Κατάστημα Πυθαγορείου στο σύλλογο «Σάμου Περίπλους Πυθαγορείου».

Εισηγητής: Καρράς Ευάγγελος αντιδήμαρχος.