Σας καλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί (δια ζώσης κεκλισμένων των Θυρών)    την  13η του μηνός Απριλίου  2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα)  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  4206/8-04-2022,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

 

 1. Ενημέρωση αποτίμηση της πρόσφατης πυρκαγιάς 29 Μαρτίου στην περιοχή των Βουρλιωτών Σάμου.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Ψήφισμα Δ.Σ Ανατολικής Σάμου για την ακρίβεια.

Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος Προέδρος Δ.Σ

 1. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης , του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Ανατολικής Σάμου σχετικά με την τουριστική προβολή του νησιού.

Εισηγητής: Καΐλά Δέσποινα αντιδήμαρχος.

 1. Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας Δήμου Ανατολικής Σάμου με πρόγραμμα «Special Olympics Hellas».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 1. Έγκριση της υπό ίδρυση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ FEST ΟΡΑΜΑ» και σχέδιό καταστατικού της. ( εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο για την υπογραφή του).

Εισηγητής: ΚαΪλά Δέσποινα Αντιδήμαρχος -Νομική Υπηρεσία.

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (1η) τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Δ/νση Οικονομικών  υπηρεσιών.

 1. Παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού και παραλίας 2022 με δημοπρασία.

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών τμήμα εσόδων.

 1. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσοδών & τελών διαμονής παρεπιδημούντων.

Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 1. Τέλος ακίνητης περιουσίας.

Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

 1. Έναρξή διαδικασίας μίσθωσης χώρων στάθμευσης στην Κοινότητα Χώρας.

Εισηγητής: Βαλκαμλής Βασίλειος αντιδήμαρχος.

 1. Έγκριση σύνταξης μελετών από τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού, και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.