Με 18 θέματα στην  ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεών  το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 

 1. Συζήτηση για τα δημοτικά λιμενικά ταμεία και το μεταφορικό Ισοδύναμο. Εισηγητής: Ζάχαρης Νικόλαος δημ. σύμβουλος.

 

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ανατολικής Σάμου και Δήμου Δυτικής Σάμου για τη διάθεση στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ του Δήμου Ανατολικής Σάμου των αστικών απόβλητων που παράγονται και συλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δυτικής Σάμου.

 

 1. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων με τίτλο πράξης Προμήθεια εξοπλισμού , κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων , για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας. Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού.

 

 1. Συμμετοχή του Δήμου Ανατολικής Σάμου σε συνεργασία με το Γενικό προξενείο της Κωσταντινούπολης στην ειδική εκδήλωση παρουσίασης «Σάμος το Νησί του Πυθαγόρα» Εισηγητής: Καΐλα Δέσποινα αντιδήμαρχος

 

 1. Εισήγηση Τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στο Ο.Τ 202 του σχεδίου πόλης Βαθέος για τη δημιουργία σχολικού συγκροτήματος. Εισηγητής: Μητσός Μιχαήλ αντιδήμαρχος πρόεδρος ΕΠΖ – Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών.

 

 1. Ενημέρωση σχετικά με την υπ’ αριθμ. 75/2019 απόφαση του Δ.Σ Δυτικής Σάμου περί  Ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Δυτικής Σάμου στο Δκ/Σ του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου. Εισηγητής: Στάντζος Γεώργιος Δήμαρχος.

 

 1. Έγκριση αποφάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2020 και ετησίου προγράμματος Δράσης.
 2. Διαγραφές και νέες έγγραφες νηπίων και βρεφών στου παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εισηγητής: Δ/νση Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ». Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση διοικητικής αποβολής για καταπάτηση κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή Νεάπολη Σάμου.

 

 1. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ.

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ανατολικής Σάμου στο Ίδρυμα Κων/νου και Μαρίας Ζημάλη. Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστική Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2020. Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος

 

 1. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 Εισηγητής : Διονυσίου Γεώργιος Αντιδήμαρχος- Δνση Οικονομικών υπηρεσιών.

 

 1. Έγκριση εκδήλωσης για τη Βράβευση Ολλανδών υποστηρικτών του εθελοντισμού.

 

 1. Αντικατάσταση εκπροσώπων στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής προστασίας Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εισηγητής: Αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας

 

 1. Στέγαση του Συντονιστή Επιχειρήσεων Νήσων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε εκμισθωμένο χώρο στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

 

 1. Υποβολή αιτήματος παραχώρησης χρήσης ενός διαμορφωτή γαιών από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου». Εισηγητής: Βαλκαμλής Βασίλειος αντιδήμαρχος – Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.