Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Σάμου την Πέμπτη 11 Μαΐου  στις 6 η ώρα το απόγευμα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  σε 54 θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

1)Αίτημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καρλοβασίου

στην    περιοχή Ταμπάκικα.

2)Εκδίκαση ενστάσεων επί της τροποποίησης σχεδίου πόλεως στη θέση Αλωνάκι.

της Δ/Κ Καρλοβασίων.

 

 1. Αίτημα της δημοτικής παράταξης «Ανατροπή» για συζήτηση περί μη ύπαρξης

δημοτικού σφαγείου στο Δήμο.

 

 1. Αίτημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου για μεταφορά παροχών Ηλεκτρικού

ρεύματος στον πολλαπλό Λογαριασμό του Δήμου Σάμου.

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με

θέμα: Τακτοποιητική Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τεχνικού προγράμματος και

προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2017.

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2017 απόφασης του Δημοτικού Γηροκομείου Βαθέος Δήμου

Σάμου με   θέμα: Τακτοποιητική Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ. με

θέμα: Τακτοποιητική Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τεχνικού προγράμματος και

προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2017.

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Τουρισμού

Σάμου με θέμα: Τακτοποιητική Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τεχνικού

προγράμματος και   προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2017.

 

 1. Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ του ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΟΝΑΣ.

 

 1. Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Δ’ τριμήνου 2016 (περ 1/1 έως 31/12/2016)

για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016.

    

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (4η) Δήμου Σάμου οικ. έτους 2017.

 

 1. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης κλιμακίου του Δήμου Σάμου στην Ιταλία στα πλαίσια των

διαδικασιών αδελφοποίησης Δήμου Σάμου με το Δήμο  Κρότωνα Ιταλίας.

 

 1. Έγκριση δαπάνης για ετήσια συνδρομή στη ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών.

 

 1. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας  για την υλοποίηση προγράμματος προληπτικής Ιατρικής

/Οδοντιατρικής που πραγματοποιεί ο Οργανισμός το Χαμόγελο του Παιδιού,  σε

συνεργασία με τον Οδοντιατρικό σύλλογο Σάμου  στο νησί μας.

 

 1. Σύσταση επιτροπής για την επεξεργασία και την κατάθεση πρότασης για την επιλογή

δηλωτικού σήματος του Δήμου Σάμου.

 

 1. Κατανομή 1ης Δόσης λειτουργικών δαπανών σε Α’ βάθμια και Β΄βάθμια Σχολική

Επιτροπή Δήμου Σάμου.

 

17 Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης

   

 1. Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών της

Δ/σης  Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Σάμου..

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Κατασκευή ολοήμερου νηπιαγωγείου

Μαραθοκάμπου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»   Άξονος

προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού με τίτλο

«Αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης»  καθώς και έγκριση μελέτης και

τευχών δημοπράτησης.

 

 1. Πρόταση αναμόρφωσης προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» σχετικά με το έργο Ανέγερση

Δημαρχείου (Πυθαγορείου).

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ»

 

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

 

 1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Αγροτική Οδοποιίας Σάμου – Τμήμα

Μαραθοκάμπος, Σπηλιά Πυθαγόρα».

 

 1. Αίτημα της Κ/Ξ ΚΡΙΚΟΣ ΑΕ – ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ για παράταση

εργασιών του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΜΠΟΥ

ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ»

 

 1. Ορισμός προέδρου της επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟ ΣΑΜΟΥ»

 

 1. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή

παροχών –  συνδέσεις δικτύου ύδρευσης πόλης Σάμου».

 

 1. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ

ΔΙΚΤΥΟ  ΛΕΚΚΑΣ».

 

 1. Ορισμός μελών για την συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 4

του Π.Δ 236/84 .

 

 1. Ανάθεση σε τρίτους και διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της

υπηρεσίας κατασκευή μικρογραφιών ομοιωμάτων σκαφών για το Μουσείο Ναυπηγικών

και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου.

 

 1. Ανάθεση σε τρίτους και διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της

υπηρεσίας «Ανακατασκευή Τσερνικοπεράματος «Μεταμόρφωση» για το Μουσείο

Ναυπηγικών και  Ναυτικών τεχνών του Αιγαίου.

 

 1. Ανάθεση σε τρίτους και διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της

Υπηρεσίας  «Αποκατάσταση του σκάφους «Καλή Τύχη» τύπου σακολέβα για το Μουσείο

Ναυπηγικών και  Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου

32) Ανάθεση σε τρίτους και διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της

υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών για τις Γραφιστικές Μουσειακές παραγωγές –

Εκτυπώσεις και παραγωγή Οπτικοακουστικών και Ψηφιακών Εφαρμογών..

 

 1. Ανάθεση σε τρίτους και διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της

προμήθειας  «Προμήθεια ειδικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Μουσείο Ναυπηγικών

και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου.

 

 1. Ανάθεση σε τρίτους και διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της

προμηθείας «Εξοπλισμός Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Σάμου για βελτίωση

λειτουργίας τους».

 

 1. Αίτημα επιχορήγησης του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ηραίον για την

διοργάνωση του IREON MUSIC (ROCK) FESTIVAL.

 

 1. Έγκριση παραχώρησης του κατασκηνωτικού χώρου ΠΡΙΝΙΑ στο σώμα Ελληνικού

οδηγισμού- τοπικό τμήμα ΚαρλοβΆσου,  καθώς και στην ομάδα του Πολιτιστικού

Αθλητικού Συλλόγου ΚΟΥΡΟΣ.

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 76/2016 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα : Μελέτη κυκλοφοριακών

ρυθμίσεων – έλεγχος αμφιδρόμησης οδού Καλλιστράτους.

 

 1. Έγκριση απόφασης της ΕΠΖ με θέμα: Εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Σάμου

για την επικαιροποίηση της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Πυθαγορείου Σάμου.

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2017 απόφαση  της ΕΠΖ με θέμα:  Εισήγηση σχετικά με τον

καθορισμό  χώρου στάσης – στάθμευσης (πιάτσα ταξί) στον οικισμό Κοκκαρίου.

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ.  83/2016 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα Εισήγηση- τεχνική μελέτη

για  τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72 (Αμεα) στη Δ/Κ Καρλοβασίων του Δήμου Σάμου

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ’. 11/2017 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα εισήγηση τεχνικών

υπηρεσιών του Δήμου  Σάμου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Ηραίον της

Δ/Κ Παγώνδα.

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ..  12/2017 απόφασης της ΕΠΖ  με θέμα Εισήγηση Τεχνικών

Υπηρεσιών Δήμου Σάμου για κυκλοφορία λεωφορείων και ογκωδών οχημάτων – βυτίων

καυσίμων (Δ/Κ  Πυθαγορείου)

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2016 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα Εισήγηση τεχνικών

υπηρεσιών Δήμου Σάμου για ρύθμιση ωραρίου τροφοδοσίας καταστημάτων τους

θερινούς μήνες (Δ/Κ Πυθαγορείου)

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2017 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα Εισήγηση της τεχνικής

υπηρεσία Δήμου Σάμου για την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης στη Δ/Κ

Πυθαγορείου.

 

 1. Έγκριση της υπ, αριθμ, 19/2017 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα :

Τοποθέτηση σταθερών εμποδίων (κολωνάκια) σε τμήμα πεζοδρομίου της οδού Παύλου

Κουντουριώτου.

46.Έγκριση τοποθέτησης ειδικού διαχωριστικού στην πλατεία Μανολατών (Αίτημα

Αναστασίου Καλή).

 

 1. Έγκριση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016.

 

 1. Έγκριση πληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος γεώτρησης Περρή.
 2. Μετακινήσεις Δήμαρχου Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.