ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Σάμου σε συνεδρίαση «ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ».

 

 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 4η Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου που θα γίνει την  30  Μαρτίου  2021, ημέρα Τρίτη  με ώρα έναρξης 18:00΄  και λήξη 23:00΄.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) και με τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020 και 33282/29-05-2020  εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την μέχρι σήμερα πορεία διάθεσης πιστώσεων του Δήμου σε σεισμόπληκτες κατοικίες – οικογένειες, ύψος πιστώσεων για ιδιώτες και ύψος πιστώσεων για επισκευή δημοσίων έργων με βλάβες από τον φονικό σεισμό.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία]

2.- Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για έργα – υπηρεσίες αρμοδιότητας Δήμου Δυτικής Σάμου που υλοποιούνται μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία]

3.- Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της πράξης «Αποκατάσταση και αναβάθμιση πλατείας Λούγκας Μαραθοκάμπου».

[Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία]

4.- Τροποποίηση της αριθ. 67/2019 απόφασης Δ.Σ σχετικά με την «Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων και εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του νεοσύστατου Δήμου Δυτικής Σάμου» από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

[Εισηγητής η Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος]

5.- Αναμόρφωση 2η προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Προγράμματος Δράσης έτους 2021.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία]

6.- Κάθετη σηματοδότηση στην περιοχή Μεγάλης Λάκκα Κονταιίκων.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής]

7.- Κοπή τεσσάρων δέντρων στην πλατεία Λυκούργου Λογοθέτη της Κοινότητας Καρλοβασίων.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής]

8.- ΄Εγκριση εισόδου – εξόδου σε μελισσοκομική επιχείρηση στη περιοχή «Σκάλες»  της Κοινότητας Υδρούσσας.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής]

9.- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Καρλοβάσου (πλησίον Νηπιαγωγείου και Παιδικού Σταθμού).

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής]

10.- Πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης του Δήμου Δυτικής Σάμου σχετικά με την στελέχωση υπηρεσιών.

[Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ.Β. Κοσμάς]

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                        ΔΗΜΟΥ – ΡΙΓΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ