«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

 

 Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 2η  Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, που θα διεξαχθεί  την  25  Ιανουαρίου  2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος, σε τακτική συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.- Λήψη απόφασης για την άσκηση η μη αναγνωριστικής αγωγής από τον Δήμο Δυτικής Σάμου για την αναγνώριση παλαιάς ημιονικής οδού ως κοινόχρηστης – κοινοτικής οδού.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

2.- Επανεξέταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα Σκιουταίικα στο Καρλόβασι.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής]

3.- Διατήρηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου στην Κοινότητα Κοντακαιίκων.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής]

4.- Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, έτους 2023.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ.]

5.- Πρόταση της Κοινότητας Μαραθοκάμπου για την αγορά οικοπέδου εντός του οικισμού Μαραθοκάμπου.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μαραθοκάμπου]

6.- ΄Εγκριση μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση του ΚΕΠ Καρλοβασίων.

[Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος]