ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 04 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 αποκλειστικά και μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ).

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020).

ΘΕΜΑ1ο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020.

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Πανουράκης Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.

Εισηγήτριες: Α) κ. Αναστασία Αντωνέλη Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού & Πολιτισμού.

                       Β) κ. Κοσμία Μωραΐτου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ << THE DELIFAIR BY EXPOTROF >>.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κουφέλος Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Π.Δ. 242/1996.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κουφέλος Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητές: α) κ. Παναγιώτης Κουφέλος Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

                   β) κ. Γεώργιος Λαγουτάρης Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.