Με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου την Μ. Τρίτη στις 6 η ώρα το απόγευμα.

 

Αναλυτικά τα θέματα:          

 1. Ορισμός δημ. συμβούλων στην Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου

Δήμου Σάμου.

Εισηγητής:  Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2019.

      Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 1. Αποδοχή των όρων ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΕΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ»

      Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου

 1. Υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης «Κατασκευή και Συντήρηση Αθλητικών

εγκαταστάσεων του Δήμου Σάμου» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού.

 1. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο ΦΟΥΡΝΩΝ–

ΚΟΡΣΕΩΝ.

Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.  

 1. Συζήτηση – ενημέρωση περί αποδοχής της σύμβασης παραχώρησης για τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε)/ Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α) ΣΑΜΟΥ.

Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.

 1. Αποδοχή συμφώνου των όρων ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο ταμείο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ».

    Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.

 1. Συμπληρωματική γνωμοδότηση για τη λειτουργία των τμημάτων ένταξης, για την ύπαρξη κατάλληλων  χώρων στα για τη στέγαση των υπό ίδρυση τμημάτων.

      Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ

 1. Έγκριση Διαγράφων και νέων αιτήσεων νηπίων και βρεφών στους παιδικούς

και βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Σάμου.

    Εισηγητής: Δ/νση Παιδικών και Bρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Σάμου. 

 1. Κατανομή 1ης και 2ης Δόσης λειτουργικών δαπανών σε Α’ βάθμια και Β’ βάθμια Σχολική

Επιτροπή Δήμου Σάμου

    Εισηγητής: Καραγιάννης Δημήτριος πρόεδρος Επιτροπής παιδείας.

 1. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ή εποχιακές η πρόσκαιρες ανάγκες για

ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών.

    Εισηγητής:  Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση χορήγησης εκτάκτων χρηματικών Βοηθημάτων σε ευπαθείς ομάδες.

    Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής προστασίας παιδείας & Δημόσιας Υγείας.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2019 απόφασης  του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΟΝΑΣ με θέμα: 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ έτους 2019.

Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Έγκριση απόφασης του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ με θέμα Τακτοποιητική Αναμόρφωση Π/Υ οικ. έτους 2019.

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

 1. Αναμορφώσεις (3η ) προϋπολογισμού Δήμου Σάμου οικ. έτους 2019.

    Εισηγητής: Οικονομική επιτροπήΔ/νση οικονομικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου (Περ. 1/01-31/12/2018) για τον έλεγχο

υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018.

Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

 1. Έγκριση έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου (Περ. 1/01-31/3/2019) για τον έλεγχο

υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019.

Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 

 

 

 

 1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως διαχείρισης περιόδου
  • έως 31/12-2016 του συνδέσμου ΟΤΑ Βαθέος Πυθαγορείου.

    Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

 1. Έγκριση απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως διαχειριστικής

περιόδου 1-1-2017εως 30-4-2019 του Συνδέσμου ΟΤΑ Βαθέος Πυθαγορείου.

    Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

 1. Έγκριση έκθεσης εκκαθαριστή της Δημοτικής Επιχείρησης Καρλοβάσου.

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 1. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και εξαίρεσης της πενθήμερης εργασίας τμημάτων της

Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σάμου.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Χορήγηση παράτασης του έργου «Βελτίωση και στατική ενίσχυση σχολικού

συγκροτήματος 1ου και 2ου Γυμνασίου Δ.Ε Βαθέος Δήμου Σάμου.

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ –

ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΑΤΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ.

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση μελέτης καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΓΚΟΥ».

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΧΥΤΑ ΟΕΔΑ ΣΑΜΟΥ».

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ».

   Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση επέκτασης δικτύου ύδρευσης εκτός οικισμού Καρλοβάσου για την υδροδότηση

του ακινήτου κ. Σκούρα.

    Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών.

 1. επέκτασης δικτύου ύδρευσης εκτός οικισμού Καρλοβάσου για την υδροδότηση

του ακινήτου κ. Χούχουλα.

    Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση σύνταξης μελετών από τη ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων

    Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Αίτημα για επέκταση τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης του ακίνητου στη θέση «Αη

Γιαννάκης»  Δ/Κ Βαθέος.

Εισηγητής: Νομική υπηρεσία.

 1. Λήψη απόφασης για την οριστική διευθέτηση αμφιδρόμησης της οδού Καλλιστράτους.

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Μετατόπιση Περιπτέρου ιδιοκτησίας Αγγέλου Τριπόδη.

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

Εγκατάσταση γραμματοθυρίδων στον οικισμό Μαραθοκάμπου.

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Εγκατάσταση γραμματοθυρίδων στον οικισμό Μαραθοκάμπου.

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ/Κ Πυθαγορείου.

    Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σε Κοινόχρηστο χώρο.(αίτημα Αγγελικής Βαρβούνη)

Εισηγητής:  Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Αίτημα για διαγραφή οφειλής τελών ύδρευσης..
 2. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.