«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

Σας  καλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  την  1η του μηνός Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα)  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 Σημείωση:

 1. Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.
 2. Οι δημ. σύμβουλοι που επιθυμούν να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη όπως ενημερώσουν τη γραμματεία του δημοτικού συμβουλίου έως την Δευτέρα 1-11-2021 και ώρα 12:00 για τη συμμετοχή τους.

 

Συνημμένα:

1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

(σελ  2, θέματα  21 )

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κολλάρος Γεώργιος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  14463/27-10-2021,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

 1. Συνεργασία του Δήμου Ανατολικής Σάμου στο Πρόγραμμα της IOC-UNESCO-DG-ECHO

για  την ανάπτυξη και αναγνώριση παράκτιων κοινοτήτων Tsounami Ready.

Εισηγητής : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ Ερευνητής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Εθνικού

Αστεροσκοπείου Αθηνών.

 1. Ψήφισμα για τις συγχωνεύσεις τμημάτων Σχολείων.

Εισηγητής: Αξιώτης Ιωάννης πρόεδρος επιτροπής Παιδείας.

 1. Πρωτόκολλο συνεργασίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου με τον Ενιαίο Οινοποιητικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Σάμου,  σε πολιτιστικό, επιμορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Εισηγητής: Καϊλά Δέσποινα αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου

για την προώθηση της Τουριστικής προβολής της νήσου Σάμου στην Ελλάδα & στο

εξωτερικό με την παράγωγη οπτικοακουστικού υλικού σε συνεργασία με το Πολωνικό

Ελληνικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο στα πλαίσια συνεργιών & διεθνών

σχέσεων.

Εισηγητής: Καϊλά Δέσποινα αντιδήμαρχος

 1. Μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου και του Ταμείου Ηνωμένων Εθνών

για τα παιδιά (unicef),  για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για πόλεις φιλικές προς τα

παιδιά.

Εισηγητής: Καϊλά Δέσποινα αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας Δήμου Ανατολικής Σάμου – Πανεπιστημίου

Αιγαίου  – Υπουργείου Μετανάστευσης,   σε ότι αφορά το Καθαρισμό του πρώην ΚΥΤ .

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 1. Πρόσκληση συμμετοχής στην πρόταση LIFE Wetland Observatory: (Integrated approach

for Environmental degradation monitoring of coastal wetlands with karstic origin)

Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού

 1. Μετονομασία της οδού «Μνησιάρχου» πόλεως Σάμου,  σε οδό «Μαθητών Άρη και

Κλαίρης».

Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ

 1. Ορισμός εκπροσώπων για τη σύνταξη και επικαιροποίηση των εσωτερικών κανονισμών

λειτουργίας των σχολικών μονάδων και δυο εκπροσώπων για το Σχολικό συμβούλιο των

σχολικών μονάδων.

      Εισηγητής: Καρράς Ευάγγελος αντιδήμαρχος.

 1. Κατανομή Γ΄ δόσης από Κ.Α.Π στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Αξιώτης Ιωάννης πρόεδρος επιτροπής Παιδείας.

 1. Ορισμός Υπολόγου (Υπηρεσία – Νομικό πρόσωπο ) – Εισηγητής εκκαθάρισης δαπάνης

(φυσικό πρόσωπο) –   και υπεύθυνο Λογαριασμού (φυσικό πρόσωπο)  ενταγμένων

πράξεων.

Εισηγητής : Δ/νση Προγραμματισμού.

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (6η) τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους

2021 Δήμου Ανατολικής Σάμου.

      Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος

 1. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου δημοτικού Κήπου.

      Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος

 1. Χαρακτηρισμός Επιχειρήσεων ως εποχιακές.

      Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.

 1. Λήψη απόφασης για επανάληψη της διαδικασίας «Αγοράς οικοπέδου για τη

δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

      Εισηγητής:  Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ορισμός μελών στην επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης με τον

«Ευρωπαϊκό  Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου» (ΕυρΟΔΔ/EPLO) , για την τεχνική

υποστήριξη σε θέματα κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.

 1. Εισήγηση για παραχώρηση χώρου σε εθελοντές κτηνιάτρους (ΕΔΚΕ) για

Πραγματοποίηση μαζικών στειρώσεων σε αδέσποτες γάτες που βρίσκονται στο χώρο του

παλιού ΚΥΤ,  το Νοέμβριο του 2021.

      Εισηγητής: Καρράς Ευάγγελος αντιδήμαρχος.

 1. Αντικατάσταση μελών Δκ/Σ του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ

 1. Κατάργηση ή μη θέσεως περιπτέρου , με απομάκρυνση κουβουκλίου και επιλογή

τρόπου παραχώρησης.

Εισηγητής: ΕΠΖ – Μητσός Μιχαήλ αντιδήμαρχος.

 1. Οριοθέτηση Υφιστάμενου πεζοδρομίου στην οδό Νεαπόλεως.

Εισηγητής: ΕΠΖ – Μητσός Μιχαήλ αντιδήμαρχος.

 1. Έγκριση εξόδων κηδείας απόρων πολιτών.

      Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος