Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου  για την ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Δήμου Σάμου οικονομικού έτους 2019 και έγκριση ΟΠΔ Δήμου Σάμου και εποπτευόμενων ΝΠΔΔ, θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου  στις 18:00, ενώ στην συνέχεια  θα γίνει 2η συνεδρίαση  στις 19:45,  με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

 Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 1. Εισήγηση για ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανική μονάδα του Δήμου και στελέχωση αυτής με μόνιμο προσωπικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.4583/2018 (Φ.Ε.Κ 212/18-12-2018). Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη και του Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Λαγκαδά και του Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.
 1. Έγκριση διαγραφών και έγκριση νέων αιτήσεων εγγραφών στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Δ/νση Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Σάμου.
 1. Προσδιορισμός ύψους εξόδων παράστασης Προέδρου και αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ». Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ.
 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό την επωνυμία « Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό ΠρόγραμμαWifi4EU, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης αυτής. Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού – τμήμα πληροφορικής & επικοινωνιών
 1. Ορισμός υπολόγων και υπεύθυνου διαχείρισης λογαριασμού ενταγμένων πράξεων. Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού.
 1. Χορήγηση παράτασης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΧΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ & 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ.Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Γενικού ΣχεδίουΎδρευσης (MASTERPLAN) Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών
 1. Αίτημα Τσαρδούλια Βασίλειου για μετατόπιση παροχής Ύδρευσης στην Τ/Κ Μανολατών λόγω έναρξης οικοδομικών εργασιών. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ». Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΒΛΑΜΑΡΗΣ». Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών
 1. Συγκρότηση επίτροπων προμηθειών, υπηρεσιών, σύμφωνα με τα διατάξεις του ν.4412/16. Εισηγητής: Δ/νση Οικονομιών υπηρεσιών – τμήμα προμηθειών.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας πραγματοποίηση σεμιναρίου με θέμα «Η εφαρμογή κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων». Εισηγητής: Δ/νση Οικονομιών υπηρεσιών – τμήμα προμηθειών.
 1. Παραχώρηση χρήσης του Ισογείου χώρου Δημοτικού καταστήματος Μύλων στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Μύλων προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως Πνευματικό Κέντρο. Εισηγητής: Παπαπαναγιώτου Θεμιστοκλής εκπρόσωπος Τ/Κ Μύλων.
 1. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.