Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο  Ανατολικής Σάμου τη Δευτέρα 9  Μαρτίου στις 18:30  στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα)για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

(σελ  2, θέματα 17)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

    

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Σάμου».

Εισηγητής: Στάντζος Γεώργιος Δήμαρχος.

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Σάμου».

Εισηγητής: Στάντζος Γεώργιος Δήμαρχος.

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση της μίσθωσης ακίνητου, που αφορά την

μίσθωση γραφείων ωφέλιμου εμβαδού 887,40 τμ στο κτίριο ιδιοκτησίας της Περιφέρειας

Βορείου  Αιγαίου /Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος

 1. Αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση του υπαίθριου εμπορίου (έκδοση, θεώρηση,

τροποποίηση κλπ αδειών)           

      Εισηγητής: Καρράς Ευάγγελος αντιδήμαρχος.

 1. Καθορισμός αριθμού θέσεων ασκούμενων σπουδαστών (ΤΕΙ).

Εισηγητής:  Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.   

 1. Κατανομή της ειδικής επιχορήγησης των Δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του

άρθρου 154 του ν. 4600/2019 στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΧΙ του προγράμματος

Φιλόδημος ΙΙ.

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού.

 1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ανατολικής Σάμου και

Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την υλοποίηση  Κατασκευής του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ».

Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού.

 1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ανατολικής Σάμου και

Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την υλοποίηση  της πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ».

Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού.

 1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ανατολικής Σάμου και

Επιμελητηρίου Σάμου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού προγράμματος ειδικού σκοπού

Βορείου Αιγαίου για την υλοποίηση της πράξης «Ψηφιακός μετασχηματισμός του

Επιμελητηρίου Σάμου και ανάδειξη του σε Κέντρο στήριξης εξωστρεφών  και

καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων».

Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού

 1. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ του έκπτωτου αναδόχου ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ

ΙΟΡΔΑΝΗ.

      Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΚΑΙ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ».

      Εισηγητής: Δ/νση  Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών στο έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών

 1. Έγκριση μελέτης «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MASTER PLAN) Δήμου Σάμου

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.   

 1. Εισήγηση σχετικά με την σύνταξη μελετών από τη ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση δημοτικού

φωτισμού σε περιοχές του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 

 

 

 1. Τροποποίηση συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας λόγω παραίτησης δημοτικού

Συμβούλου.

      Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ορισμός νέου εκπροσώπου στην Ε.Δ του προγράμματος CLLD/leader 2014-2020.

Εισηγητής: Στάντζος Γεώργιος Δήμαρχος.

 1. Αιτήματα του φιλοζωικού Σωματείου Σάμου.

      Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ