ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  την  24η του μηνός Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα)  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 Σημείωση:

  1. Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.
  2. Οι δημ. σύμβουλοι που επιθυμούν να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη όπως ενημερώσουν τη γραμματεία του δημοτικού συμβουλίου έως την Δευτέρα 24-11-2021 και ώρα 12:00 για τη συμμετοχή τους.

 

Συνημμένα:

1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

(σελ  1, θέματα  6 )

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κολλάρος Γεώργιος

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  15627/19-11-2021,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

  1. Πρόσκληση συμμετοχής στην πρόταση LIFE Wetland Observatory: (Integrated approach

for Environmental degradation monitoring of coastal wetlands with karstic origin)

Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού

  1. Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου 165.192,00 € από το

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα

«Αντώνης Τρίτσης»  για την εκτέλεση  του έργου «Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ – ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΗΣ ΜΥΚΑΛΗΣ»

Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού .

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (7η) τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους

2021 Δήμου ανατολικής Σάμου.

      Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή –  Διονυσίου  Γεώργιος αντιδήμαρχος

  1. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-

2022»

Εισηγητής: Βογιατζής Κων/νος αντιδήμαρχος, πρόεδρος Σχολ.  Επιτροπής Β’βάθμιας.

  1. Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Πυθαγορείου πρώην Δημοτικής

επιχείρησης Πυθαγορείου.

Εισηγητής: Διονυσίου  Γεώργιος αντιδήμαρχος

  1. Αποδοχή εθελοντικής εργασίας από Άγγλους Φοιτητές.

Εισηγητής: Δ/νση καθαριότητας Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος