ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 10η  Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, που θα διεξαχθεί  την  07  Ιουλίου  2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος, σε τακτική συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΣΑΜΟΥ

 

1.- Αναγκαιότητα για απ΄ ευθείας αγορά οικοπέδων πλησίον της πλατείας Κοντείκων.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

2.- ΄Εγκριση Πρακτικού γνωμοδότησης Επιτροπής παραλαβής προμηθειών και παράταση του υποέργου α/α 3 με τίτλο: «Προμήθεια συστήματος εποπτείας και διαχείρισης στόλου μηχανημάτων αποκομιδής απορριμμάτων και πολιτικής προστασίας» της πράξης MIS 5070553.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

3.- ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ».

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

4.- ΄Εγκριση της παράτασης εκτέλεσης της μελέτης: «ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ Ν. ΣΑΜΟΥ».

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

5.- ΄Εγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ».

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

6.- ΄Εγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός τμημάτων δικτύων ύδρευσης Κοινότητάς Μαραθοκάμπου».

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

7.- Aποδοχή ποσών και 4η , 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προγράμματος Δράσης 2023.

[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

8.- Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για παράταση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (ΔΠ/2022) τουλάχιστον μέχρι και την λήξη των Αυτοδιοικητικών Εκλογών τον Οκτώβριο του 2023.

[Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος]

9.- Χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης στη θέση «Βελανιδιά» (εκτός

οικισμού) της κτηματικής περιφέρειας Μαραθοκάμπου της Δ/Ε

Μαραθοκάμπου.

[Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ι. Βαλσαμίδης]

10.- Χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης στη θέση «Λιμνιώνας» (εκτός

οικισμού) της κτηματικής περιφέρειας Μαραθοκάμπου της Δ/Ε

Μαραθοκάμπου.

[Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ι. Βαλσαμίδης]

11.- Ορισμός εκπροσώπων για την επιτροπή διαχείρισης του προγράμματος

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

(ΤΑΠΤΟΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2021 – 2027.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ.]

12.- Αίτημα απαλλαγής από τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

(κωδ.συν.58060) σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 174 του Ν.3463/06 ΔΚΚ.

[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία – Τμήμα Ταμείου]

13.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμου Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής (Q.P. 75554).

           [Eισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού – Αναγνώστου]

14.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμου Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής (Q.P. 47294).

           [Eισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού – Αναγνώστου]

15.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμου Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής  Q.P. 60574 (427).

           [Eισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού – Αναγνώστου]

16.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμου Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής (Q.P. 9974).

           [Eισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού – Αναγνώστου]

17.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμου Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής (Q.P. 56097).

           [Eισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού – Αναγνώστου]

18.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμου Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής  Q.P. 65134 (40164) .

           [Eισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού – Αναγνώστου]

19.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμου Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής (Q.P. 12284).

           [Eισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού – Αναγνώστου]

20.- ΄Εγκριση διοργάνωσης «Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καρλοβάσου».

[Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γ. Διακοσταμάτης]

21.- Παραχωρήσεις σχολικών χώρων την θερινή περίοδο.

[Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γ. Διακοσταμάτης]

22.- Κατανομή της Β΄ Δόσης λειτουργικών δαπανών 2023 σε Α΄/βάθμια και

Β΄/βάθμια Σχολική Επιτροπή.

[Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γ. Διακοσταμάτης]

23.- ΄Εγκριση φιλοξενίας τριάντα (30) Αμερικανών φοιτητών.

[Εισηγητής η Γενική Γραμματέας του δήμου]