ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3004/14-06-2022).

 

 Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 11η  Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, που θα διεξαχθεί  την  26  Οκτωβρίου  2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος, σε τακτική συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Σημείωση:

Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.

 

Συνημμένα:

1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

(σελ. 1, θέματα  13)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ

 

 

 

1.- ΄Εγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δυτικής Σάμου, οικονομικού έτους 2023.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

2.- Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της  Κοινότητας Καρλοβασίων, έτους 2021.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

3.- Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με την  Συνέλευση  του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την αποκατάσταση των κτιριακών υποδομών.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ.]

4.- Αίτημα Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρλοβάσου (Πορφυριάδα) για ακρόαση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ.]

5.- Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης χρήσης σε τρίτους για το έτος 2022 της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

6.- Χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης στη θέση «Βελανιδιά» (εκτός οικισμού) της κτηματικής περιφέρειας Μαραθοκάμπου της Δ/Ε Μαραθοκάμπου.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

7.- Χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης στη θέση «ΓΕΡΟΜΑΝΩΛΗ» (εκτός οικισμού) της κτηματικής περιφέρειας ΚΟΝΤΕΙΚΩΝ της Τ/Κ  ΚΟΝΤΕΙΚΩΝ.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

8.- Επέκταση δημοτικού φωτισμού στον ΄Ορμο Καρλοβάσου (Σπιρταποθήκες).

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής – Τεχνική υπηρεσία]

9.- Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή  «Βιγλίτσα» της Κοινότητας Καρλοβασίων.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής – Τεχνική υπηρεσία]

10.- Αίτημα του δημοτικού συμβούλου κ.Φανούριου Κουκούλη για την τηλεοπτική κάλυψη  των Κοινοτήτων Καλλιθέας και Δρακαίων.

[Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ.Φ.Κουκούλης]

11.- Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ.]

12.- Ορισμός εκπροσώπων για τα Σχολικά Συμβούλια.

[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α.Γαλανού-Αναγνώστου]

13.- ΄Ενταξη ορισμένων Δημοτικών Κοινοτήτων σε τιμολόγια τελών ύδρευσης-αποχέτευσης και ορισμός διαδικασιών για την ένταξη δημοτών και επιχειρήσεων στα ειδικά τιμολόγια.

[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α.Γαλανού-Αναγνώστου]