Πρόσκληση για Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου.

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δυτικής Σάμου στις 24.05.2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00’ σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

 1. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

 1. Έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Δυτικής Σάμου.

ΕΙΣΗΓΗΤHΣ: Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Δ΄ τριμήνου 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤHΣ: Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

 1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2018 του Συνδέσμου ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ του πρώην Δήμου Σάμου.

ΕΙΣΗΓΗΤHΣ: Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

 1. Προσδιορισμός ύψους παράστασης έτους 2019 Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συνδέσμου ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ του πρώην Δήμου Σάμου, βάσει των απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤHΣ: Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

 1. Συνδιοργάνωση έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση της δράσης – εκδήλωσης OPEN CITY 2024 με τον Εμπορικό Σύλλογο Καρλοβάσου «ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θρασυβούλου Δημήτριος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτισμού.

 1. Συνδιοργάνωση έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση της δράσης «5ο Φεστιβάλ Τεχνών Σάμου – Ανατολικό Άκρο για το διάστημα από 15.06.2024 έως 24.11.2024 με την «ΦΩΤΟΝΗΣΟΣ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΜΚΕ»

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : Μαρνέζος Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τουρισμού, Αθλητισμού, Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων &

Θρασυβούλου Δημήτριος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτισμού

 

 1. Έγκριση διοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης με την επωνυμία «7ο ΤΡΟΠΑΙΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαρνέζος Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τουρισμού, Αθλητισμού, Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δυτικής Σάμου στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» (Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σαγκιώτης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Μικρών Κοινοτήτων,Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Πολιτικής Προστασίας.

           

 1. Καθορισμός ύψους αποζημίωσης των δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤHΣ : Θαλασσινού Φωτεινή, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

                       

 1. Έγκριση τροποποίησης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Κανονισμού λειτουργίας Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου Δυτικής Σάμου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σάρακας Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας.

 

 1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό ΄Ετος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στο Δήμο Δυτικής Σάμου κατά την περίοδο 2024 ω- 2025.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Τσεπέλη Νίκη, Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

 

Στη συνεδρίαση αυτή καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ