ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ).

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

Εισηγήτρια: κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κουρσουμπάς Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέων Μεταναστευτικής Κρίσης & Αθλητισμού.

ΘΕΜΑ3ο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α.Ε.Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ LESVOSHOP A.E..

( Κατόπιν επερώτησης Περιφερειακής Παράταξης << Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά ).

ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗ  ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΜΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΥ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ».

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κουφέλος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ».

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βασιλείου Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ6ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ Η ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κουφέλος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ7ο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΛΕΥΚΩΝΙΑΣ, ΚΑΡΦΑ, ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΜΕΓΑ ΛΙΜΝΙΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΛΕΥΚΩΝΙΑ»  ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΜΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Εισηγητής: α) κ. Παντελής Μπουγδάνος Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

                    β) κ. Παντελής Μπουρνιάς Περιφερειακός Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου.