Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Σάμου σε συνεδρίαση «ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ».

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 3η Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου που θα γίνει την  31  Μαρτίου  2022, ημέρα Πέμπτη  με ώρα έναρξης 18:00΄  και λήξη 23:00΄.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) και με τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020 και 33282/29-05-2020  εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας & λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες

ημέρες – αργίες, του Τμήματος Καθαριότητας, Αποκομιδής, Ανακύκλωσης,

Κοινόχρηστων Χώρων και Οχημάτων, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του

Δήμου Δυτικής Σάμου, όπως αυτό περιγράφεται στον Οριστικό Οργανισμό

Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Δυτικής Σάμου(ΦΕΚ 1950/Β/14-5

2021).

[Eισηγητής η Δ/νσή Περιβάλλοντος και Πρασίνου]

2.- Ορισμός επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου έτους 2022.

[Eισηγητής η Δ/νσή Περιβάλλοντος και Πρασίνου]

3.- Δημοπρατούμενα τμήματα αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2022.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

4.- Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Κοινότητας Κοσμαδαίων.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

5.- Ορισμός «Υπολόγου» (Υπηρεσία – Νομικό πρόσωπο) και «Υπεύθυνου Λογαρασμού» (φυσικό πρόσωπο) για τις παρακάτω Πράξεις:

Α] Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός τμημάτων δικτύων ύδρευσης Κοινότητας Καρλοβάσου,

Β] Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός τμημάτων δικτύων ύδρευσης Κοινότητας Μαραθοκάμπου και

Γ) Ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

6.- Αναμόρφωση τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2022.

[Εισηγητής ο υπάλληλος του Δήμου, κ.Ε. Χρήστου]

7.- Αντικατάσταση Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ.]

8.- Ονοματοδοσία Δημοτικού Σταδίου Καρλοβάσου και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ.Π. Λυμπέρης].

9.- Παραχώρηση του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Καρλοβάσου στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας για την δημιουργία «Εκκλησιαστικού Βυζαντινού και Λαογραφικού Μουσείου».

[Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος]

10.- Συζήτηση – ενημέρωση για την «Αποπεράτωση του γηπέδου Κοντακαιίκων».

[Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος του Δήμου, κ.Γ. Διακοσταμάτης]

11.- Συζήτηση – ενημέρωση για τις παιδικές χαρές (Μαραθοκάμπου – ΄Ορμου – Κάμπου) σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 7/2022 απόφαση της Κοινότητας Μαραθοκάμπου.

[Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος του Δήμου, κ.Δ. Βολακάκης].

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ