ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης τους» ΦΕΚ 55Α΄/11-03-2020) και τις σχετικές εγκυκλίους.

 

 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 8η Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, που θα διεξαχθεί  (μέσω τηλεδιάσκεψης) την  14  Ιουλίου  2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20:00΄ έως 23:00΄ , για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Σημείωση:

Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.

 

Συνημμένα:

1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

(σελ. 1, θέματα  12)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΣΑΜΟΥ

ΣΤΙΣ 14-07-2022

 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

  7982 /08-07-2022  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

 

1.- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κοινότητας Υδρούσσας.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

2.- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κοινότητας Μαραθοκάμπου.

      [Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

3.- Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης δανείου για το έργο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Δυτικής Σάμου».

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

4.- Λήψη απόφασης περί έγκρισης διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

[Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Λ. Σταμούλος]

5.- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Γοργύρα στο Καρλόβασι.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής]

6.- Κυκλοφοριακή ρύθμιση με τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72 (ΑμεΑ) μετά από αίτηση δημότη.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής]

7.- Κυκλοφοριακή ρύθμιση με τοποθέτηση πινακίδων αναγγελία κινδύνου Κ-14 στην οδό προς Ποτάμι Καρλοβάσου.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής].

8.- Κατανομή της Β΄ Δόσης (ΚΑΠ) 2022 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Δυτικής

Σάμου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών Σχολικών μονάδων Α΄ Βάθμιας

και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Παιδείας]

9.- Αποδοχή ποσού και 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού

Προγράμματος και Προγράμματος Δράσης 2022.

[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

10.- Αποδοχή ποσού και 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού

Προγράμματος και Προγράμματος Δράσης 2022.

[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

11.- ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου συνεργασίας και φιλίας μεταξύ του Δήμου Δυτικής

Σάμου και του Δήμου Σεφιριχισάρ (ΤΟΥΡΚΙΑΣ) στα πλαίσια συνεργιών και διεθνών

σχέσεων.

[Εισηγητής η Γενική Γραμματέα]

12.- ΄Εγκριση της προτεινόμενης αδελφοποίησης Δήμου Δυτικής Σάμου με το Δήμο

ARZIGNANO  (ΙΤΑΛΙΑΣ) στα πλαίσια συνεργιών και διεθνών σχέσεων.

[Εισηγητής η Γενική Γραμματέα]