ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

 

 

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιασκέψεως  την  23η του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:30  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 1. Περιβαλλοντολογικές προκλήσεις στη Σάμο, η επόμενη ημέρα , Νησιωτικότητα και

οικονομικά εργαλεία , Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» , Ταμείο δίκαιης μετάβασης και

Ταμείο Ανάκαμψης.

      Εισηγητής: Γιώργος Κρεμλής Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας

          κλίματος, περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας.     

 1. Προγραμματική σύμβαση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημόσιου Δικαίου – Ινστιτούτο

Κυκλικής Οικονομίας και Κλιματικής Αλλαγής για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου στα

θέματα κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης – Στρατηγικό τοπικό σχέδιο δράσης

για την κυκλική οικονομία – σχέδιο δράσης για την ενέργεια και το κλίμα – Υποστήριξη

σε τεχνικό επίπεδο υποβολής αιτήσεων προς χρηματοδότηση

Εισηγητής: Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλιματικής Αλλαγής.

 1. Έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Σάμου.

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΧΘ (3+850,  5+900, 6+370).

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Τροποποίηση  προϋπολογισμού  της ενταγμένης πράξης : Διαμόρφωση  περιβάλλοντα

χώρου Επιβατικού  σταθμού λιμένα Πυθαγορείου.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή Κερκίδων και WC στο Γήπεδο Μυτιληνιών

(Φοίνικα) του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος των ενταγμένων πράξεων α)Βελτίωση οδού

Μυτιληνιοί – Σιδερένιο Γεφύρι Π/Υ 400.000,00 και β) Επισκευή Λαογραφικού Μουσείου

Μεσογείων Σάμου Π/Υ 45,00,00€

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την απόσυρση λόγω καταστροφής διάλυσης ή

αχρήστευσης , οχημάτων του Δήμου Ανατολικής Σάμου

Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος.

 1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού (12η) τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους

2020 Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή –  Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.

 1. Μείωση μισθωμάτων των καταστημάτων που εκμισθώνει ο Δήμος σε τρίτους λόγω

Σεισμού.

Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.

 1. Χαρακτηρισμός επιχειρήσεων ως εποχιακές

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος Αντιδήμαρχος

 1. Αίτημα του συλλόγου αυτοδυτών Σάμου, για παραχώρηση χώρου στο προαύλιο του

Ιστιοπλοϊκού Κέντρου στο Μαλαγάρι.

Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ.