Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις  26 Μάϊου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 αποκλειστικά και μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ) καλεί τα μέλη του το Περιφερειακό Συμβούλιο.

 

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.

Εισηγήτριες: Α) κ. Αναστασία Αντωνέλη Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού & Πολιτισμού.

                       Β) κ. Κοσμία Μωραΐτου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ2ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 35 ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Γ.Κ.Λ. 20 (ΦΕΚ 1929 Β/30-05-2018) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κουφέλος Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Πανουράκης Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.