Συνεδριάζει την  Τετάρτη 26 Μαίου  στις 12 το μεσημέρι με Τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Β.Αιγαίου. Τα θέματα που αφορούν στο Νομό  Σάμου είναι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
Θέμα 10ο: Έγκριση αποτελέσματος επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών
Καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων & μηχανημάτων έργου Π.Ε. Σάμου έτους 2020-2021.
Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Σάμου κ. Απόστολος Βαλαμώντης (22733
50484)

Θέμα 11ο: Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Ενστάσεων του άρθρου 221 παρ. 11 του
Ν.4412/16, της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σεϊτανίδης (22733 50422)

Θέμα 12ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεση για την προμήθεια πέντε
μεταλλικών εμπορευματοκιβωτίων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την
διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμική δόνησης που
εκδηλώθηκε στη νήσο Σάμο στις 30-10-2021 συνολικού πόσου 13.005,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Εισηγητής: Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σάμου κ. Αλέξανδρος Τατούρης (22733 53415)

Θέμα 13ο: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση εκπόνησης της
μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΔΡΑΚΑΙΩΝ ΣΑΜΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 267.129,62 € με Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 14ο: Έγκριση προσωρινού μειοδότη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ»
προϋπολογισμού 70.000,00 € (με ΦΠΑ)
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 15ο: Έγκριση συγκρότησης της κληρωθείσας επιτροπής για την διενέργεια
ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στα άρθρα 27 και 95 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ – ΠΥΡΓΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΤΣΙ – ΠΥΡΓΟΣ)» προϋπολογισμού 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)
Θέμα 16ο: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση εκπόνησης της
μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ
ΒΑΘΕΟΣ (ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ)» εκτιμώμενης αξίας 49.307,27 € με Φ.Π.Α
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)
Θέμα 17ο: Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης για αγορά ανταλλακτικών και εργασιών
επισκευής και συντήρησης για τις ανάγκες οχημάτων της ΠΕ Σάμου και Ικαρίας, σύμφωνα με το Πρακτικό 2 Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων και ΜΕ της ΠΕ Σάμου και Ικαρίας, συνολικού ποσού 19.926,38 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 18ο: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση εκπόνησης της
μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤA ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΗΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ)» εκτιμώμενης αξίας 24.408,34 €
με Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 19ο: Έγκριση ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΠΌ ΠΕΖΙ ΕΩΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 860.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)
Θέμα 20ο: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση εκπόνησης της
μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ
ΣΑΜΟΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΛΑΜΙ»» εκτιμώμενης αξίας 24.376,85 € με Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 21ο: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση εκπόνησης της
μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ
ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 49.604,05 € με Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 22ο: Έγκριση ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ – ΠΕΝΤΕ ΔΡΟΜΟΙ
(ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ)» προϋπολογισμού € 377.000,00 με Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)