ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Κυρίες και Κύριοι από την Αυτοδιοίκηση και τους Φορείς,καλημέρα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στις  27/9/21 το απόγευμα συνεδριάζει για τρίτη φορά   η ορισθείσα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου  Γνωμοδοτική Επιτροπή Παρακολούθησης της Πορείας Ανασυγκρότησης της Σάμου μετά τον σεισμό.

Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης είναι η σοβαρή  και ενδελεχής  μελέτη και κωδικοποίηση των  έως  και  σήμερα  υφιστάμενων  προβλημάτων από τον σεισμό στα νησιά μας και την συναπτή πλημμυρίδα (τσουνάμι)στη Σάμο, όπως καταγράφονται στα καθ’ έκαστα  υπομνήματά σας καθώς και των σχετικών απόψεων και προτάσεωνσας για την υπέρβασή τους.

Στόχος μας είναι  να ολοκληρωθεί η σύνταξη λεπτομερούς , αξιόπιστου  και αντικειμενικού τελικού  υπομνήματος που θα απεικονίζει την πραγματική κατάσταση που επικρατεί σήμερα, έναν περίπου χρόνο μετά τον φονικό και καταστροφικό σεισμό και το συναπτό τσουνάμιτης Σάμου καθώς  και θα καταγράφει  όλες  τις κατά την άποψή σας προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της.

Το Υπόμνημα της Επιτροπής μας έχει ορισθεί ως θέμα συζήτησης στις 29 Σεπτεμβρίου 2021στην Ολομέλεια του Περιφερειακού μας Συμβουλίου για λήψη αποφάσεων και δρομολόγηση  των απαραίτητων δράσεων προς αντιμετώπιση των εκκρεμών προβλημάτων από τον σεισμό της 30/10/20 που δυστυχώς ακόμα είναι πολλά  και σοβαρά .

Όσοι από σας δεν έχετε προλάβει  ακόμη,για τους όποιους λόγους , να  συμπληρώσετε  ή και να  μας αποστείλετε το σχετικό ερωτηματολόγιο που σας προωθήσαμε προ 15θημέρου (9/9/21) ηλεκτρονικά ή και ,σε κάποιες περιπτώσεις και αυτοπροσώπως, παρακαλούμε να το πράξετε.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Επιτροπής μας είναι

e.drini@samos.pvaigaiou.gov.gr  και

manoliskarlas@hotmail.com

Με εκτίμηση

Μανώλης Ν. Κάρλας