ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε EKTAKTH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 5η του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης  18:00  για τη συζήτηση επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

Ενημέρωση και λήψη απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθμ.  1311/2020 Υπουργικής Απόφασης στο ΣτΕ που αφορά της επιτάξεις στο νησί της Σάμου στη θέση Ζερβού.

 

Η συνεδρίαση έχει έκτακτο χαρακτήρα λόγω του κατεπείγοντος της κατάθεσης  της προαναφερόμενης αίτησης ακύρωσης.

Προσκαλούνται οι πρόεδροι των κοινοτικών συμβουλίων , καθώς και οι πρόεδροι  κοινοτήτων.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Κολλάρος Γεώργιος