Με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανατολικής Σάμου, (δια ζώσης) τη Δευτέρα, 3 Απριλίου , στις 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεών του (πλατεία Πυθαγόρα) .

Αναλυτικά τα θέματα:

 

1 .Επικαιροποίηση της αριθμ 20/2022 απόφασης Δ.Σ περί Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Ανατολικής Σάμου, σύμφωνα με το Π.Δ 85/2022 ΦΕΚ 232 τ’ Α’/17-12-2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου(Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)».
Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.

2.Σχεδιασμός Λειτουργίας της Δομής Στάσιμο Εμπόριο στην Κοινότητα Σαμίων.
Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης.

3.Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ανατολικής Σάμου και ΕΟΤ για το έργο «Διαφημιστική προβολή Δήμου Ανατολικής Σάμου για το έτος 2023-2024».
Εισηγητής: Κάιλα Δέσποινα Αντιδήμαρχος.

4.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ανατολικής Σάμου και του Δήμου Δυτικής Σάμου για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την Τουριστική προβολή Σάμου.
Εισηγητής: Κάιλα Δέσποινα Αντιδήμαρχος

5.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2023 απόφασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΤΑΕΛ περί ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2023».
Εισηγητής: Αρβανίτη Παρασκευή πρόεδρος ΝΠΔΔ

6.Ανανέωση συμβάσεων της πράξης «Δομές παροχής Βασικών αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείου Σάμου.
Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών.

7.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (1η) Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Ανατολικής Σάμου οικ. έτους 2023.
Εισηγητής Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος – Οικονομική Επιτροπή.

8.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

9.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΣ ΚΑΙ ΝΓ) ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

10.Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβης του έργου « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ».
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

11.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΫΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ».
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

12.Εισήγηση για χορήγηση παράτασης των υπηρεσιών 1. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΜΝΑΜΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ» & 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΜΝΑΜΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ».
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών