Με μοναδικό θέμα την  « Πρόσκληση σύγκλισης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο την Κυριακή 5 Μαρτίου  στη μία η ώρα το μεσημέρι.