Συνεδριάζει  την Τρίτη  18 Δεκεμβρίου στις 18:30  το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 18η του μηνός Δεκεμβρίου  2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα έναρξης   18:30  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά τα θέματα του Δ.Σ:

1)Αίτημα παραχώρησης δημοτικού κτηρίου για την έναρξη λειτουργίας Κέντρου

Εκπαίδευσης για την Αειφορία  στη Σάμο (Κ.Ε.Α.)

    Εισηγητής:

 1. Έγκριση της υπ’  αριθμ. 70/2018 απόφασης του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ «ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ» με

θέμα:  Ψήφιση π/υ οικονομικού έτους 2019 με γνώμη Παρατηρητηρίου.

    Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος ποέδρος ΝΠΔΔ

 1. Έγκριση της  υπ’  αριθμ 104/2018 απόφαση  του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ, με θέμα Έγκριση Π/Υ οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Καραγιάννης Δημήτριος αντιπρόεδρος Δ.Σ

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ  88/2018 απόφασης του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΟΝΑΣ

με θέμα  Έγκριση Π/Υ οικονομικού έτους 2019.

    Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα  πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Έγκριση της υπ’  αριθμ. 74/2018 απόφασης του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΔΟΤΟΥΡΣ με θέμα

Έγκριση Π/Υ οικονομικού έτους 2019.

 Εισηγητής:

 1. Έγκριση απόφασης του Δκ/Σ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

με θέμα  Έγκριση Π/Υ οικονομικού έτους 2019.

    Εισηγητής:

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 80/2018 απόφασης του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΟΝΑΣ με θέμα:

5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμοί του Ν.Π οικ. έτους 2018.

Εισηγητής:  Ανδρεάδου Σουλτάνα  πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Καθορισμός ενιαίων συντελεστών ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού

(ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ  ΔΕΗ ΔΤ – ΔΦ).

 Εισηγητής: Οικονομική ΕπιτροπήΔ/νση  Οικονομικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση Έκθεσης εσόδων εξόδων Γ’ τριμήνου (περ 1/1 -30-9-2018) για τον έλεγχο

υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Σάμου.

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

 1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού (11η) Δήμου Σάμου οικ. έτους 2018.

    Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση χορήγησης χρηματικών Βοηθημάτων για έκτακτες και σοβαρές ανάγκες σε ευπαθείς ομάδες.

Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Δημόσιας Υγείας.

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ –

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ»

    Εισηγητής:  Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.   

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ–

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ , ΜΕ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ»

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ , 1ου Πρωτόκολλου νέων τιμών και   χορήγηση παράτασης του έργου

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΑ ΟΤ 44-45 -1-

2 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ  ΚΑΡΜΠΟΒΟΛΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ».

Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Χορήγηση παράτασης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΧΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ & 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ.

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

16)Εισήγηση για παράτασης της υπηρεσίας «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ –ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ –

ΕΠΙΒΛΕΨΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

    Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Χορήγηση παράτασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ

ΣΑΜΟΥ (Χ.Θ 3+850, 5+900, 6+370)

    Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Παράταση προγραμματικών συμβάσεων και χρονοδιαγραμμάτων μεταξύ Δήμου Σάμου

και Γ.Γ Αθλητισμού για τα εργα α) ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ Β) ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΝΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΑΜΟΥ και γ)  της προμήθειας

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

 1. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αμυρσώνης Κων/νος