Δια ζώσης συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αν. Σάμου  την Πέμπτη  21 Ιουλίου στις 7 το βράδυ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

  1. Λήψη απόφασης για την απονομή της τιμητικής διάκρισης του χρυσού μεταλλείου του Δήμου στον καθηγητή Μανόλη Γερ. Βαρβούνη.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

  1. Εισήγηση για την Ίδρυση και λειτουργία σφαγείου στην Σάμο με σκοπό την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων και προώθηση διάθεσης της τοπικής κρεατοπαραγωγής στην εγχώρια εστίαση και στους καταναλωτές.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

  1. Συζήτηση για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Εισηγητής: Βακιντής Χρήστος.

  1. Έγκριση σύναψης σύμβασης με το ΚΤΕΛ ΑΕ για την Αστική Συγκοινωνία (Όροι – Οικονομικό αντικείμενο)

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος

  1. Εισήγηση για την επικαιροποίηση της απόφασης του Δ.Σ για την μετονομασία και τον επανακαθορισμό της δυναμικότητας των Βρεφικών , Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Καρράς Ευάγγελος Αντιδήμαρχος.

  1. Εισήγηση για την αναπροσαρμογή της τακτικής ετήσιας επιχορήγησης του Δημοτικού Γηροκομείου Βαθέος Σάμου – «ΙΔΡΥΜΑ ΝΤΑΕΛ».

Εισηγητής:

  1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (3η) τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Ανατολικής Σάμου οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή – Διονυσίου Γεώργιος  αντιδήμαρχος.

  1. Ορισμός μελών στο Διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Γηροκομείου Βαθέος Ίδρυμα Ντάελ – Ορισμός προέδρου .

Εισηγητής: Δήμαρχος

  1. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του πρωτοβάθμιου συμβουλίου Θεάτρων – Κινηματογράφων.

Εισηγητής:  Προέδρος Δ.Σ .