ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55Α΄/11-03- 2020) και το  υπ’ αριθμ.  Δ1α/Γ.Π οικ 69136 5-11-2021 ΦΕΚ 5138, .  Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό ατόμων διενεργούνται αποκλειστικά για εμβολιασμένους και  νοσήσαντες  κατά το τελευταίο εξάμηνο τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων.

 

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  την  15η του μηνός Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα)  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Συζήτηση για την αποκάθαρση , αποκατάσταση του περιβάλλοντος και μεταβίβαση  του οικοπεδικού χώρου του πρώην ΚΥΤ Σάμου με τον Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου,  κ. Νότη Μηταράκη