Σάμος 3/2/2022

-Προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Κ. Μουτζούρη  και

– προς τους Αντιπεριφερειάρχες  κ. Π. Χριστόφα και κ. Β. Πανουράκη.

Κύριε Περιφερειάρχη, Κύριοι Αντιπεριφερειάρχες.

Οι κάτωθι  συνυπογράφοντες  αυτοδιοικητικοί  αιτούμεθα την χρηματοδότηση ολοκλήρωσης της μελέτης του δρόμου Κουμαίικα- Σκουραίικα-Σπαθαραίοι Παγώνδας – Ηραίον για τους λόγους που αναλύονται στο συνημμένο Υπόμνημα.

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

ΚΟΥΜΑΙΙΚΑ-ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΑ-ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ-ΠΑΓΩΝΔΑΣ-ΗΡΑΙΟΝ.

Το σκεπτικό ανάθεσης αυτής της μελέτης στις 11/11/2003 από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Σάμου  προκειμένου  να  δρομολογηθεί  ένα έργο πνοής   που συζητείται στο νησί μας  και αιτείται από τις τοπικές κοινωνίες ήδη  από την δεκαετία του σσ’80 (τότε είχε ανατεθεί γι’ αυτό η περίφημη μελέτη Τακά)  είχε και εξακολουθεί να έχει  δύο στόχους:

Α)Την ταχύτερη και ασφαλέστερη  προσπέλαση της νοτιοδυτικής  Σάμου προς το Αεροδρόμιο με  τμηματικές  παρεμβάσεις στο παλιό οδικό δίκτυο και με νέες χαράξεις   όπως:

1) βελτίωση του ήδη υφιστάμενου αμαξιτού δρόμου Κουμαιίκων -Σκουραιίκων ,

2)  διάνοιξη αμαξιτού δρόμου προδιαγραφών  μεταξύ Σκουραιίκων -Σπαθαραίων ( νέα χάραξη -νέο έργο) και

3) σημαντική βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων της ήδη υφιστάμενης αμαξιτής οδού Παγώνδα-Ηραίου, με παράκαμψη των επικίνδυνων στροφών  βάσει  νέας χάραξης(νέα χάραξη – νέο έργο ) με στόχο την δημιουργία  συντομότερης κατά δύο τουλάχιστον χιλιόμετρα οδικής διασύνδεσης, ταχείας και ασφαλούς κυκλοφορίας , μεταξύ των δύο αυτών οικισμών.

Β )  Την δημιουργία αναπτυξιακού άξονα,  με  στοχευμένες   επιτόπιες  χωρικές επενδυτικές δραστηριότητες  στο δίκτυο όλων  των παρόδιων πλέον   οικισμών  της νότιας Σάμου   με  αξιοποίηση των συγκριτικών τους  πλεονεκτημάτων  και των  εγγενών  δυνατοτήτων  τους για  νέες  θέσεις εργασίας.

Παράλληλα και επιπρόσθετα πολλοί κάτοικοι  θα έχουν πλέον  στο Μέλλον  ,  λόγω των νέων συγκοινωνιακών συνθηκών,  την δυνατότητα και την ευχέρεια να εργάζονται και σε άλλες περιοχές τόσο της Ανατολικής όσο και της Δυτικής Σάμου, εξακολουθώντας να διαμένουν μόνιμα στα χωριά τους, πράγμα  ακόμα και τώρα δύσκολο έως  ανέφικτο καθώς και πολλαπλούς τρόπους  επιλογής και  προσπέλασης  για  θέματα Υγείας , Πολιτισμού, Παιδείας και Μεταφορών.

Τα ανωτέρω σύμφωνα με τις τότε εκτιμήσεις αλλά και τις σημερινές   ήταν και είναι  δυνατόν   να αποτελέσουν μαζί και με άλλες συμπληρωματικές νησιωτικές  πολιτικές σημαντικό μοχλό  ανάσχεσης  της  επί θύραις δημογραφικής  κατάρρευσης που ,δυστυχώς,   σοβεί ακόμα και  σήμερα.

Ως γνωστόν στα μεγάλα και στα μέσου μεγέθους νησιά  του Αιγαίου που έχουν σημαντική ενδοχώρα ,όπως είναι και η Σάμος ,υπάρχουν κατά κανόνα Βόρειος, Κεντρικός και Νότιος οδικοί άξονες με τις δέουσες διακλαδώσεις τους εσωτερικότερα και παραλιακά, για λόγους άρτιας εξυπηρέτησης των πολιτών και στήριξης της Ανάπτυξης.

Για την μεγάλη αυτή και  υπερτοπική-διαδημοτική   μελέτη  που ανατέθηκε και  άρχισε να εκπονείται  με ομόφωνες αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Σάμου και όλων των συναρμόδιων Επιτροπών στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 2000   σύμφωνα με  τις τότε  ισχύουσες  διαδικασίες και προδιαγραφές  του Υ. Π. Ε. Χ .Ω . Δ .Ε . και αφορούσε δράσεις σε μεγάλο τμήμα του νησιού δαπανήθηκαν  συνολικά, από το 2003 και μετά, περί  το ένα εκατομμύριο  Ευρώ, χρήματα που απέδιδε σταδιακά  το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών και τις πιστοποιήσεις των επιβλεπόντων Μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν. Α.  Σάμου .

Σ’ αυτό   βέβαια το  ποσόν  πρέπει να  προσμετρηθούν αφ’ ενός   το κόστος  της μελέτης Τακά – της 10ετίας του 80-  και  αφ’ ετέρου το κόστος  της προμελέτης που είχε ανατεθεί   με το ίδιο αντικείμενο  περί το τέλος της 10ετίας του 1990  από την τότε αιρετή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου.

Στα χρόνια των μνημονίων (2013)  η  χρηματοδότηση  του έργου δυστυχώς  σταμάτησε ,   λίγο πριν τελειώσει, με   διαγραφή του  από την σχετική Σ. Α .Μ .Π .   του Υπουργείου Οικονομικών όπου είχε συγκεκριμένο κωδικό και επομένως εξασφαλισμένη ,υποχρεωτικά, πίστωση  για την ολοκλήρωσή του ακόμα και στην περίπτωση που θα  χρειάζονταν  αύξηση του προϋπολογισμού του όπως ίσχυσε  για όλες ανεξαίρετα τις προγραμματισμένες και εγγεγραμμένες στο τότε  Πρόγραμμα  Δημοσίων Επενδύσεων(Π . Δ .Ε .) μελέτες της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου και όλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ανά την Επικράτεια.

Τα σχετικά έγγραφα  προς επίρρωσιν  όλων των ανωτέρω υπάρχουν  και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη.

Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια αδράνειας , πρέπει να προσπαθήσουμε  ,ξανά, όλοι μαζί για την ολοκλήρωση αυτής της  μελέτης.

Έχουμε την υποχρέωση, το δικαίωμα και τη δύναμη   να πείσουμε όλους ανεξαίρετα  τους καθ’ έκαστα εμπλεκόμενους  και  ιδιαίτερα  την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  που είναι η καθ’ ύλην αρμόδια Αρχή  για την αδήριτη ανάγκη  δρομολόγησης της επανενεργοποίησης   του μεγάλου αυτού αναπτυξιακού έργου με επικαιροποίηση και ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης σε συνεργασία των τεχνικών  με τις τοπικές Κοινωνίες και τους παραγωγικούς  φορείς για τις δέουσες γόνιμες  συνθέσεις και   τις όποιες δυνατές  παραγωγικές τροποποιήσεις που αναδεικνύουν οι ειδικές συνθήκες , οι αναπτυξιακές προοπτικές  καθώς και ο σεβασμός στο Φυσικό και δομημένο Περιβάλλον και στην Παράδοση του τόπου..

Ο δρόμος αυτός   θα συνδέσει  τις  ορεινές και τις παράλιες  περιοχές της νότιας Σάμου, με ασφάλεια και ταχύτητα μεταξύ τους και με  δύο από τις  σημαντικότερες  πύλες εισόδου του νησιού μας,  το Αεροδρόμιο και το Λιμάνι Πυθαγορείου ,  θα αυξήσει και θα εμπλουτίσει   γόνιμα  και  παραγωγικά σε περιεχόμενο, κινητικότητα και μορφή το συνολικό  τουριστικό μας προϊόν και θα δώσει παράλληλα   δυνατότητες και προοπτικές διασύνδεσης του με τον πρωτογενή  τομέα της παραγωγής και την μεταποίηση στα πλαίσια της αναπτυσσόμενης  Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.

Στόχος είναι να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στις πατρογονικές μας εστίες και τα χωριά μας να αποφύγουν τον μαρασμό και την ερήμωση.

Τα τελευταία χρόνια μεγάλο τμήμα της δημόσιας αμαξιτής οδού Κουμέικα – Σκουρέικα  από την διακλάδωση προς Βελανιδιά μέχρι τον Μπάλο έχει πλήρως εκσυγχρονισθεί και από εκεί μέχρι και τον οικισμό Πεύκος αναμένονται  στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα  ανάλογες  εργασίες οδικής  αναβάθμισης  .

Επίσης σχετικά πρόσφατα ανατέθηκε από την Περιφέρεια μελέτη βελτίωσης του ήδη υφιστάμενου δρόμου Κουμαιίκων- Βελανιδιάς  (400.000 Ευρώ)  .

Όλα αυτά αποτελούν σοβαρό υποστηρικτικό υπόβαθρο και δυναμικό εφαλτήριο για την διεκδίκηση ολοκλήρωσης της μελέτης που συζητούμε .

Οι υποδομές που διεκδικούμε αποτελούν εργαλεία ζωής για όλους μας  αφού ως Κοινωνία  έχουμε παράλληλα μελετήσει και συναποφασίσει   τι θέλουμε, τι μπορούμε  και τι πρέπει να κάνουμε στον τόπο μας.

Γιατί γνωρίζουμε καλά ότι χωρίς αναπτυξιακό σχέδιο όσους δρόμους, όσα λιμάνια , όσες υποδομές και να κάνουμε δεν θα κερδίσουμε το Μέλλον.

Γι’ αυτό είναι απαραίτητο και  ολοκληρώνουμε, με κάθε  λεπτομέρεια , τον  αναπτυξιακό μας σχεδιασμό για  ολόκληρο το νησί με εκείνες  τις υποδομές που θα τον στηρίζουν και θα τον υπηρετούν.

Μια τέτοια κρίσιμη υποδομή είναι αναμφισβήτητα και ο οδικός άξονας  που την ολοκλήρωση της μελέτης του συζητούμε και διεκδικούμε σήμερα.

Το κόστος της ολοκλήρωσης ανέρχεται, κατά τις εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, σε 400.000 Ευρώ, ποσό κατανεμημένο τουλάχιστο σε τετραετές έως  πενταετές χρονικό πλαίσιο, όσο υπολογίζεται ότι θα διαρκέσουν, με τους ευνοϊκότερους οιωνούς, οι σχετικές μελετητικές  εργασίες και η εξασφάλιση των  απαραίτητων  αδειοδοτήσεων  για την ωρίμανση  του έργου.

Η χρηματοδότηση ολοκλήρωσης  της συγκεκριμένης  μελέτης πρέπει ,επιτέλους, να προχωρήσει.

Χάθηκαν, ήδη,  δέκα ολόκληρα χρόνια από την ΄συνολική  πορεία υλοποίησης αυτού του μεγάλου έργου εξ αιτίας λαθεμένων επιλογών και αποφάσεων.

Δεν έχουμε πια το δικαίωμα να επιτρέψουμε άλλες καθυστερήσεις.

 

Με εκτίμηση

Οι συνυπογράφοντες