Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαμε σήμερα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τον Δήμαρχο Φούρνων Κορσεών Δημήτρη Καρύδη και τον Δημοτικό Σύμβουλο Γιάννη Φραγκουλίδη.
Ο Δήμαρχος επεσήμανε την ανάγκη εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης στον οικισμό Καμάρι για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες ύδρευσης της περιοχής. Ανταποκρινόμαστε στο αίτημα του Δημάρχου για τη χρηματοδότηση τόσο της μονάδας αφαλάτωσης, όσο και των απαραιτήτων αντλιοστασίων.
Η υποστήριξη των μικρών νησιών, όπως οι Φούρνοι, με την αναβάθμιση βασικών υποδομών που βελτιώνουν την καθημερινότητα των νησιωτών, σταθερή μας προτεραιότητα.