ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση  με εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Σάμου την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00

 

Ο  ΕΣΥΔ χορηγεί πιστοποιητικά διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης, φορείς επιθεώρησης και ελέγχου, σε περιβαλλοντικούς επαληθευτές, σε εργαστήρια δοκιμών και εργαστήρια διακριβώσεων.

 

Με τη διαπίστευση που παρέχει ο ΕΣΥΔ πιστοποιείται ότι οι διαπιστευμένοι φορείς δύνανται να πιστοποιήσουν με τη σειρά τους με επάρκεια και αμεροληψία ότι συγκεκριμένες επιχειρήσεις τηρούν συγκεκριμένα πρότυπα, είτε εθνικά (πρότυπα ΕΛΟΤ, ευρωπαϊκά (πρότυπα ΕΝ) ή διεθνή (πρότυπα ISO). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ