Την Πέμπτη 16/09/2021, η πρόεδρος της Ενώσεώς μας κ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ Μαρία, συνοδευόμενη από τον πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ,πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, παραθέτοντάς κατ’ ιδίαν τα υπηρεσιακά προβλήματα που μας απασχολούν σε τοπικό επίπεδο. Πρωταρχικώς και σε συνέχεια του από 03/09/2021 σχετικού εγγράφου μας, συζητήθηκε το μείζον ζήτημα της υποστελέχωσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου και η ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ενίσχυσης της, κατά τις προσεχείς συμπληρωματικές μεταθέσεις προσωπικού, τονίζοντας ιδιαίτερα την υφιστάμενη παντελή έλλειψη αστυνόμευσης, αλλά και την μόνιμη επιφόρτιση του προσωπικού με πολλαπλά παράλληλα καθήκοντα. Επίσης συζητήθηκε εκ νέου το ζήτημα των μεταγωγών και ιδίως των ψυχικά ασθενών ατόμων, το ζήτημα των οδοιπορικών εξόδων κατά τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού, καθώς και η προσφάτως εκδοθείσα νομολογία, αναφορικά με την διενέργεια των προβλεπομένων RapidTests από το ανεμβολίαστο προσωπικό.Ο κ. Αρχηγός αφού άκουσε τα ανωτέρω παρατιθέμενα ζητήματα, μας διαβεβαίωσε ότι στα πλαίσια του εφικτού και των θεσμικών αρμοδιοτήτων του, θα πράξει τα απαιτούμενα για την επίλυση ή έστω την εξομάλυνση αυτών.Από την πλευρά μας δεν επαναπαυόμαστε, αναμένοντας άμεσες και ουσιώδεις παρεμβάσεις από την φυσική, αλλά και την πολιτική ηγεσία, προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, μέχρι την επίλυση των υπηρεσιακών προβλημάτων του Νομού μας.-

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

-Η-                                                                                             -Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                                      ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ