ΔΗΜ.Τ.Ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Τοπική Οργάνωση ( ΔΗΜ.Τ.Ο ) της Ανατολικής Σάμου πραγματοποίησε το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου την προγραμματισμένη της συνάντηση με τον Βουλευτή Σάμου, κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη.

Στη συνάντηση αρχικά έγινε αναφορά στην πετυχημένη άσκηση της κυβερνητικής πολιτική απέναντι στις πρωτόγνωρες καταστάσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, στη συνέχεια συζητήθηκαν θέματα κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα που αφορούν την περιοχή μας, όπως:

  • Υποστήριξη κακοποιημένων γυναικών (το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται έξαρση του φαινομένου και μάλιστα αποκαλύπτονται συχνά περιστατικά και ιστορίες ενδοοικογενειακής βίας που καταλήγουν ακόμα και σε θάνατο των θυμάτων).
  • Αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας σε πρωτοβάθμιο , δευτεροβάθμιο, αλλά και τριτοβάθμιο επίπεδο (ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού, των υποδομών και του εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σάμου, το οποίο επιβαρύνθηκε πολύ κατά την περίοδο της πανδημίας).
  • Συνεργασία του Πανεπιστήμιου Αιγαίου με την τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που διέπει τα πανεπιστήμια μας να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας πανεπιστημιακού τμήματος στην πόλη της Σάμου (π.χ μοντέλο συνεργασίας ΕΚΠΑ με το Harvard, μέσω της Σχολής Δημόσιας Υγείας).
  • Παρέμβαση σε ανώτερο επίπεδο λήψης αποφάσεων, για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του master plan του λιμένα Βαθέος. Τονίστηκε ότι η τάχιστη ολοκλήρωση του έργου θα «εκτινάξει» τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, δίνοντας σημαντικότατο κίνητρο στους νέους μας να παραμείνουν και να προοδεύσουν εδώ.
  • Δυνατότητα παρέμβασης -υποστήριξης για ένταξη της περιοχής μας στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2021-27, αλλά και αξιοποίηση του προγράμματος «Νέαρχος» (δίνει προτεραιότητα στις νησιωτικές περιοχές) που σχετίζεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων και τη βελτίωση των υποδομών τους.
  • Ενημέρωση για την κλειστή ελεγχόμενη δομή (Κ.Ε.Δ) στου Ζερβού. Μεταφέρθηκε η ανησυχία των συμπολιτών μας για την πιθανότητα μετατροπής του χώρου σε υπερδομή.

Στη γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση που έγινε  δόθηκαν στα περισσότερα θέματα απαντήσεις και υπήρξε η διαβεβαίωση ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια οι προβληματισμοί και οι απόψεις, όπως αυτές διατυπώθηκαν ,να μεταφερθούν αντιστοίχως στα καθ’ ύλην  αρμόδια όργανα, σε κεντρικό επίπεδο, προκειμένου να αξιολογηθούν και να απαντηθούν σχετικά.

Η Δημ.Το Ανατολικής Σάμου από τη μεριά της ευχαριστεί θερμά τον Βουλευτή για την υλοποίηση της συνάντησης. Παράλληλα,  διαβεβαιώνει ότι κάθε παρέμβασή της θα εστιάζεται  στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στη γενικότερη πρόοδο του τόπου.

Ο Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

Εμμανουήλ Βακεντής