ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση εκπροσώπων των κατοίκων από την Π.Υ . Σάμου, ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας.