Σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2021 στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Σάμου με όλους τους εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους  του νησιού μας. Μεταξύ των θεμάτων προτάθηκε ομόφωνα να προχωρήσει  η αποκατάσταση των ζημιών στο λιμάνι Πυθαγορείου σε όλο το μήκος του εσωτερικού υπήνεμου κρηπιδώματος  με την προϋπόθεση ότι οι  εργασίες, έχοντας έγκαιρα τις αδειοδοτήσεις, να έχουν ολοκληρωθεί με την έναρξη της επερχόμενης τουριστικής περιόδου.

Επίσης, εκφράστηκε η βούληση όλων των Περιφερειακών Συμβούλων στην παρακολούθηση της πορείας αποκατάστασης όλων των ζημιών που υπέστησαν οι υποδομές, που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου.

 

 

                                                                               Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

                                                                                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ