Στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ  συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι των 12 νεοσύστατων Δήμων στις 16 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συζητήσουν τα θέματα που αντιμετωπίζουν .
Η πρώτη ενότητα της συνάντησης  αφορούσε στο σύστημα διακυβέρνησης , οικονομικής διοίκηση και διαχείριση των Δήμων, με βάση τις τελευταίες προσαρμογές του θεσμικού πλαισίου, καθώς και σε χρηματοδοτικά προγράμματα για τις ανάγκες των νεοσύστατων Δήμων.
Η δεύτερη ενότητα της συνάντησης εστίασε στις ιδιαιτερότητες των νέων Δήμων, που συγκροτήθηκαν με το νόμο 4600/2019.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες Δημάρχων ή Αντιδημάρχων και από τους δώδεκα Δήμους.
Αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούσαν ζητήματα οικονομικής διοίκησης και
διαχείρισης , υποδομών και πόρων (οικονομικά. προσωπικό , εξοπλισμός κτλ),επιχειρησιακού προγραμματισμού, διαδημοτικής συνεργασίας, χρηματικών εργαλείων και μέσων για τους νεοσύστατους Δήμους.
Τον Δήμο Δυτικής Σάμου εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος αναπληρωτής Δημάρχου
Γεώργιος Διακοσταμάτης, ο οποίος πραγματοποίησε και σειρά συναντήσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών.