ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από επιτυχείς διαπραγματεύσεις, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας InterregEurope ενέκρινε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως Εταίρου του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου “SMAPE – SharedMobilityActionProgrammesExchange” και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αττικής, του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και το οποίο συμμετέχει επίσης ως Εταίρος  του έργου, θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες που προβλέπονται τα επόμενα 4 χρόνια με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών για συστήματα μέσων μεταφοράς κοινής χρήσης (sharedmobility). Με γνώμονα τη βιώσιμη και καθαρή κινητικότητα, στόχος του έργου είναι η προώθηση και βελτιστοποίηση με απώτερο σκοπό τον επηρεασμό του ΠΕΠ 2121-2027.

Με τη συμμετοχή της στο εν λόγω έργο, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα έχει την ευκαιρία να ανταλλάξει, εμπειρίες και καλές πρακτικές με εταίρους από το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Νορβηγία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σλοβενία και την Ρουμανία. Η αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν στην Περιφέρεια , θα της επιτρέψει να επικεντρωθεί στον αποτελεσματικό συνδυασμό μέσων μεταφοράς και κοινόχρηστων συστημάτων με φορείς του εξωτερικού.

Από το Γραφείο Τύπου