Την Τρίτη 17/12/2019 και ώρα 16:30 πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκαρίου, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφούντος κ. Αρχοντούλη Ιωάννη. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από μυστική ψηφοφορία όπως ορίζεται από το Καταστατικό του Συλλόγου , το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος : Αρχοντούλης Ιωάννης ( Ενωτική Δημοκρατική Κίνηση Π.Ε. Σάμου) 

Αντιπρόεδρος : Πολυζωγοπούλου Χρύσα (Ενωτική Δημοκρατική Κίνηση Π.Ε. Σάμου )

Γραμματέας : Λαμπρινού Ανδριανή ( Ενωτική Δημοκρατική Κίνηση Π.Ε. Σάμου) 

Ταμίας : Τζελέπη Αικατερίνη (Ενωτική Δημοκρατική Κίνηση Π.Ε. Σάμου) 

 

Μέλη : Κατζώρας Δημήτριος  (Ενωτική Δημοκρατική Κίνηση Π.Ε. Σάμου) 

             Κακαγιάννης Αντώνης (Ανεξάρτητη Επικοινωνία Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου)

             Δάλλη Μαρία (Ανεξάρτητη Επικοινωνία Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου)