Προς

  • κ. Κ.Μουτζούρη, Περιφερειάρχη και Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
  • κα Α. Αντωνέλλη, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
  • κ. Π.Κουφέλο, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης
  • κα Α.Ανδρεάδη, Αντιπεριφερειάρχη Προώθησης Τοπικών Προϊόντων
  • μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα: Κάλυψη εξόδων συμμετοχής μικρών παραγωγών στην 5η Γιορτή Μελιού & Παραδοσιακών Προϊόντων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ γίναμε αποδέκτες διαμαρτυριών από τους παραγωγούς που συμμετείχαν στη 5η Έκθεση Μελιού & Παραδοσιακών Προϊόντων που οργανώθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο 3-7 Νοεμβρίου. Οι διαμαρτυρίες αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η Περιφερειακή Αρχή το αίτημα των μικρών παραγωγών των μικρών νησιών της Περιφέρειας (Ικαρία, Ψαρά, Φούρνοι) να συμμετάσχουν στην Εκθεση, όπου ενώ το αίτημα είχε φτάσει τουλάχιστον από τις 13/10, υπήρξε ανεξήγητη κωλυσιεργία από τη πλευράς σας με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η αναγκαία διαδικασία για τη κάλυψη των εξόδων του περιπτέρου πού ήταν το αστείο ποσό των 800€ συν ΦΠΑ.

Από την αρχή της θητείας της παρούσας Περιφερειακής Αρχής, η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ έχει τεθεί υπέρ μιας σχεδιασμένης προώθησης των τοπικών παραγωγών, ειδικά των μικρότερων από αυτούς, με βάση κυρίως την άποψη των ίδιων των παραγωγών που γνωρίζουν τις δυνατότητες που έχουν και τις αγορές που μπορούν να καλύψουν σε συνδυασμό με τη σημαντικότητα των εκθέσεων και τα αποτελέσματα προηγούμενων ετών. Εχουμε ακόμη ζητήσει να υπάρχει σχεδιασμός σε ετήσια βάση, ενώ έχουμε υπογραμμίσει ότι η ενεργοποίηση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο.

Μέχρι σήμερα, παρά τα όσα έχετε κατά καιρούς δηλώσει και υποσχεθεί δημόσια, ακολουθείτε ακριβώς το αντίθετο σχέδιο όπου όχι μόνο δεν λαμβάνεται υπόψη η άποψη των παραγωγών, αλλά αντίθετα αφού επιλέξετε με απολύτως αδιαφανή κριτήρια τις εκθέσεις, ενημερώνετε τους παραγωγούς και σε πολλές περιπτώσεις τη τελευταία στιγμή. Εχουμε μαρτυρίες παραγωγών όπου τους ζητάτε απλά να στείλουν προϊόντα και δεν τους επιτρέπετε να συμμετάσχουν στις εκθέσεις και τελικά δεν έχουν καμία ανατροφοδότηση από αυτές. Όπως καμία ανατροφοδότηση δεν είχαμε ούτε εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο παρά τα συνεχή μας αιτήματα.

Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ζητά:

  • Να καλυφθούν τα έξοδα της συμμετοχής των παραγωγών στη συγκεκριμένη έκθεση
  • Να ξεκινήσει έστω και τώρα η επεξεργασία σχεδίου προώθησης των τοπικών προϊόντων

Για τη ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Γιούλα Αργυρούδη, Μανώλης Κάρλας, Μαρία Νικολάρα, Γιάννης Σπιλάνης