Η Αντιπεριφέρεια Αθλητισμού ενημερώνει τους Αθλητικούς Συλλόγους-Σωματεία και τους Φορείς ότι η προθεσμία για  να υποβάλουν Προτάσεις υλοποίησης δράσεων προκειμένου αυτές να ενταχθούν στο “Σχέδιο Δράσης – Αθλητισμός 2022” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου παρατείνεται έως την Τρίτη 8 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι  προτάσεις θα αφορούν την κατάρτιση ενός αθλητικού σχεδιασμού με δράσεις που θα συνδυάζουν τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την τουριστική προβολή των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Κάθε Φορέας έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) Πρότασης και αυτές  υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: athlitismos@pvaigaiou.gov.gr. ή στο dkourso@gmail.com.  Αυτή είναι η δεύτερη παράταση που δίνεται  για να μπορέσουν όλοι όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους   και ως εκ τούτου δεν γίνονται δεκτές και δεν αξιολογούνται Προτάσεις που υποβάλλονται πέρα της ανωτέρω προθεσμίας.

 

 

O Αντιπεριφερειάρχης  Μεταναστευτικής  Κρίσης,

Αθλητισμού και Συγκοινωνιών ΠΕ Λέσβου

Δημήτριος   Κουρσουμπάς