Σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου,  πραγματοποιήθηκε σύσκεψη  του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου, παρουσία των αρμόδιων Αντιδημάρχων, κ. Διονυσίου Γεώργιο, κ.  Μητσό Μιχάλη και κ. Καρρά Ευάγγελο,  με το Διευθυντή της Β/μιας Εκπαίδευσης, κ. Ταμπαχανιώτη Δημήτρη, τον Πρόεδρο Β/μιας Σχολικής Επιτροπής, κ. Βογιατζή Κωνσταντίνο, τον Πρόεδρο της νέας Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Αξιώτη Ιωάννη, το Δ/ντη του ΔΙΕΚ Σάμου, κ. Τριανταφύλλου Νικόλαο  και των  Διευθυντών  όλων των Γυμνασίων του Δήμου, ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων. Στη σύσκεψη παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σαμίων,  κ. Βογιατζής Δημήτριος.

Πάντα σε συνάρτηση με την τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου και τις συστάσεις της Πολιτείας σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης από τον  COVID – 19, ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των μαθημάτων, ενημερώθηκαν για τις εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης που πραγματοποιήθηκαν από το Δήμο, τόσο στους εσωτερικούς χώρους όσο και στους προαύλιους χώρους. Επίσης ενημερώθηκαν για τα μέτρα που έχει λάβει ο Δήμος για  τη διασφάλιση της καθαριότητας των σχολείων και της υγιεινής των μαθητών και των εκπαιδευτικών, σε καθημερινή βάση, με την τοποθέτηση, σε κάθε σχολική μονάδα, επιπλέον προσωπικού καθαριότητας.

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Αρ. Φύλλου 90/Α’/ 01.05.2020, Άρθρο 37), την αποκλειστική ευθύνη προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας για τις εκπαιδευτικές δομές έχει το Υπουργείο Παιδείας.

Στο πλαίσιο της συνεχούς αρωγής και συνεργασίας με τις δομές, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου θα συνδράμει επικουρικά και πέραν των αρμοδιοτήτων του, στη χορήγηση αντισηπτικών και μασκών στις σχολικές αίθουσες, υλικά τα οποία έχουν ήδη παραδοθεί στους αρμόδιους Διευθυντές.

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου