Ο  Δήμαρχος Δυτικής Σάμου κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους και ο Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Μαρνέζος  συμμετείχαν σε σύσκεψη που συγκάλεσε η Ένωση Ξενοδόχων Σάμου στο Πυθαγόρειο στις 10/11/24 με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου κ. Παρασκευά Παπαγεωργίου, του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη και αρμόδιου για θέματα Τουρισμού κ. Ιωάννη Καλτάκη, του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Σάμου κ. Ελισσαίου Μαυρατζώτη, του Προέδρου του Επιμελητηρίου Σάμου κ. Γεωργίου Κυριαζή και πρακτόρων.

Η σύσκεψη αφορούσε την τουριστική  πολιτική  που θα ακολουθήσει η Σάμος το 2024.

Αποφασίστηκε η ενιαία τουριστική προβολή της Σάμου και η σύσταση ευέλικτης Επιτροπής για την χάραξη στρατηγικής, αποτελούμενης από τέσσερα άτομα, ήτοι έναν εκπρόσωπο από κάθε Δήμο του νησιού, τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη και αρμόδιο για θέματα Τουρισμού κ. Ιωάννη Καλτάκη και  έναν εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Σάμου. Τον Δήμο Δυτικής Σάμου στην εν λόγω Επιτροπή θα εκπροσωπεί ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Ευάγγελος Μαρνέζος.