ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » (Άρθρο 65 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4455/18 και άρθρο 31 του Ν. 5013/2023)

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί (δια ζώσης) την 24η του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σημείωση:
• Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.

Συνημμένα:
1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης (σελ , 2 θέματα 15 )

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Χατζηκωνσταντής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

1. Ορισμός δημοτικών συμβούλων παρατάξεων της μειοψηφίας που δεν εκπροσωπούνται στη Δημοτική επιτροπή.
Εισηγητής: Χατζηχριστοδούλου Χρήστος δημ. συμβουλος.
2. Καθορισμός ύψους αποζημίωσης των δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.
Εισηγητής: Χατζηχριστοδούλου Χρήστος δημ. σύμβουλος
3. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων 2024.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντής Ιωάννης πρόεδρος Δ.Σ
4. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου.
Εισηγητής: Δήμαρχος
5. Ορισμός εκπροσώπου στην ΕΔΠ στο πλαίσιο παρέμβασης, «Στήριξη για τοπική Ανάπτυξη μέσω LEADER, της κοινής Αγροτικής πολιτικής 2023-2027.
Εισηγητής: Δήμαρχος
6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δίκτυο πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».
Εισηγητής: Δήμαρχος
7. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντής Ιωάννης πρόεδρος Δ.Σ
8. Εισήγηση περί προαγωγής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου 2024- 2025.
Εισηγητής: Αρχοντούλης Ιωάννης εντεταλμένος σύμβουλος.
9. Εισήγηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2024-2025.
Εισηγητής: Αρχοντούλης Ιωάννης εντεταλμένος σύμβουλος.
10. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 222/2023 απόφασης Δ.Σ με θέμα «Έναρξη διαδικασίας μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση του Ειδικού Σχολείου Σάμου – Μεταστέγαση του Ειδικού Νηπιαγωγείου».
Εισηγητής: Αρχοντούλης Ιωάννης εντεταλμένος σύμβουλος.
11. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την απόσυρση λόγω καταστροφής διάλυσης ή αχρήστευσης οχημάτων του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας ανακύκλωσης & περιβάλλοντος.
12. Εισήγηση για την έγκριση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως.
Εισηγητής: Γ.Γ Βασιλειάς Δημήτριος.
13. Παραχώρηση χρήσης του πρώην δημοτικού σχολείου Σπαθαρίων στο Πολιτιστικό Σύλλογο Σπαθαραίων.
Εισηγητής: Χατζηχριστοδούλου Χρήστος δημ. σύμβουλος.
14. Ορισμός μελών στο Δκ/Σ του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου – Εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος
15. Ορισμός εκπροσώπων δημοτικών συμβουλίων στη Γενική συνέλευσης της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντής Ιωάννης πρόεδρος Δ.Σ