Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου:

Συνεδρίασε το τοπικό παράρτημα Σάμου – Οικονομική ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου

 

Το Σάββατο 4 Ιουλίου συνεδρίασε στη Σάμο το τοπικό παράρτημα της ΠΕΔ υπό την προεδρία του Δημάρχου Ικαρίας Νίκου Καλαμπόγια. Συζητήθηκαν θεμελιώδη θέματα που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία του παραρτήματος.

Κατά την ίδια μέρα ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου Χρήστος Χατζηχριστοδούλου ενημέρωσε τους παρισταμένους – μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ – σχετικά με την λειτουργία της ΠΕΔ από το 2011. Ιδιαίτερη ανάλυση έγινε πάνω στα οικονομικά στοιχεία αυτής.

Η συνεργασία απέβη παραγωγική και ουσιώδης. Τέθηκε σε στέρεες βάσεις το πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού, ώστε η ΠΕΔ και ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιό της να υποστηρίξει και να συνδράμει έμπρακτα το έργο των Δήμων.